Olet täällä

Untuvikon paino vaikuttaa teuraspainoon

28.07.2003

World Poultry -lehdessä 8/02 esitettiin tuloksia tutkimuksesta, jossa oli verrattu untuvikon alkupainon ja emon iän vaikutusta broilereiden loppupainoon 42 pv iässä. Linnut olivat Ross 308 -merkkiä.

Untuvikon alkupainolla on suuri vaikutus linnun loppupainoon. Yhdentoista gramman painoero alussa merkitsi 167 gramman painoeroa lopussa. Suhteellisesti laskien ero kuitenkin pieneni kasvatuksen aikana: painoero oli alussa pienimmän ja suurimman ryhmän välillä noin 33% ja lopussa eroa oli noin 9%. Suomessa lintujen kasvatusaika on lyhyempi, joten on todennäköistä, että suhteellinen ero olisi lopussa tutkimustulosta suurempi. Pienemmillä linnuilla on vähemmän aikaa ottaa isompia kasvussa kiinni.

Myös emon iällä on jälkeläisen painonkehitykseen vaikutusta. Nuoremmista emoista peräisin olevat untuvikot jäivät kasvussa vanhempien emojen untuvikkojen jälkeen. Emon iän vaikutus loppupainoon on kuitenkin paljon pienempi kuin untuvikon alkupainon vaikutus.

Tutkijat suosittelevat joko munien tai untuvikkojen lajittelua eri kokoluokkiin, jos halutaan mahdollisimman tasalaatuisia lintueriä teurastukseen. Pieniä ja isoja untuvikkoja voisi kenties myös ruokkia hieman eri tavoin.

 

 

MMT Eija Helander
Suomen Rehu

 

Samankaltaista sisältöä