Olet täällä

Heilahteluja öljykasvimarkkinoilla

Öljykasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden käteis- ja futuurihinnat ovat vaihdelleet viime aikoina voimakkaasti Atlantin molemmin puolin useasta eri tekijästä johtuen. Välillä markkinat ovat raaka-ainevetoiset, välillä niitä ohjaavat kasviöljy- ja biopolttoainemarkkinat, välillä taas rehumarkkinat. Avenan öljynpuristamo sijaitsee Kirkkonummella, mutta toimii kansainvälisten öljy- ja rehuraaka-ainemarkkinoiden ympäristössä.

Futuurinoteeraukset vaihtelevat – välillä ero käteismarkkinoihin suuri

Vaihtuvat tilanteet soijan, rapsin sekä muiden öljykasviraaka-aineiden sekä niistä tuotettujen kasviöljyjen ja valkuaisrehujen markkinoilla heijastuvat kaikkialle, myös Suomeen. Kotimainen rypsi ja rapsi ovat Avenan öljynpuristamolle tärkeimmät raaka-aineet. Tehtaan tuotteiden, rypsiöljyn ja rypsipuristeen, kanssa samassa markkinaympäristössä ovat myös muun muassa soijaöljy ja kotieläinruokinnassa käytettävä soijarouhe.

Soijafutuurin kehitys asettaa tasoa Euroopan rapsifutuurille, mutta paikallinen tilanne markkinoilla vaikuttaa myös. Tällä hetkellä Euroopassa ei enää juurikaan käydä kauppaa satokauden 16/17 rapsisadolla, koska useimmat puristamot ovat kattaneet tarpeensa. Valkuaisrehusta on Euroopan markkinoilla ylitarjontaa. Lähimpien rapsifutuurien korkeat noteeraukset ovat olleet osin seurausta sijoittajien kaupankäynnistä ja ero käteismarkkinahintoihin on kasvanut tavanomaista suuremmaksi myös Euroopassa.

Moninaiset öljykasvimarkkinat                                                                  

Öljykasvimarkkinoilla käydään kauppaa raaka-aineilla (soija, rypsi/rapsi, auringonkukka, palmunydin) sekä niistä tuotettavilla kasviöljyillä ja valkuaisrehuilla sekä fyysisillä että futuurimarkkinoilla.  Öljykasvimarkkinat ovat välillä raaka-ainevetoiset, välillä niitä ohjaavat kasviöljy- ja tai biopolttoainemarkkinat, välillä taas rehumarkkinat.

Viime aikoina myös öljykasvimarkkinoille on heijastunut yleinen vaihteleva tunnelma hyödykemarkkinoilla (mm. raakaöljy, vehnä, maissi, valuuttakurssit jne.). Vaihtelut futuurimarkkinoilla ovat tavallisia ja välillä täysin muut tekijät kuin kysynnän ja tuotannon tasapaino määrittävät markkinoiden suuntaa. Maataloushyödykemarkkinoilla on viime vuosina yleisesti näkynyt yhä vahvemmin pääomasijoittajien tulo markkinoille. Usein sijoittajien pääomien liikkeet heiluttavat pörssihintoja ilman, että hintavaihteluilla on todellista pohjaa.

Öljykasveja kannattaa viljellä

Öljykasvien viljelyn kannattavuus on Suomessa ollut viime vuosina viljoja parempi ja tulevaakin kasvukautta ajatellen ne ovat kannattava vaihtoehto viljelyyn. Avenan öljykasvien laatuhinnoittelun myötä suomalaisille viljelijöille on maksettu tällä satokaudella noin 10 €/tn laatulisää perushinnan päälle, mikä kannattaa hintasuhteita vertaillessa huomioida.

Kotimainen rypsi ja rapsi ovat tehtaamme tärkeimmät raaka-aineet.  Teemme nyt ja tulevaisuudessa monin tavoin töitä sen eteen, että saisimme parannettua kevätöljykasvien viljelyedellytyksiä ja suurempien keskisatojen myötä nostettua viljelyn kannattavuutta nykyistä korkeammalle tasolle.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä