Olet täällä

EU:n maatalousmarkkinoilla lihan vienti lisääntyy tänä ja ensi vuonna – viljasato kohtuullinen

EU:n viljasadon ennustetaan tänä ja ensi vuonna hieman piristyvän verrattuna kauden 2016 – 2017 satomääriin. Tästä huolimatta viljasadon arvioidaan olevan hieman keskiarvoa pienempi vuosina 2017 – 2018, noin 300 miljoonaa tonnia, Euroopan komission uusimmassa raportissa ennustetaan.

Laatuvaihtelut ovat suuria eri alueiden välillä. Viljan EU- ja maailmanmarkkinahintojen ei odoteta nousevan, sillä viljan määrä tulee maailmanlaajuisesti olemaan hyvä tänä ja ensi vuonna.

Öljykasvisadon odotetaan olevan EU:ssa korkea kaudella 2017 – 2018. Satomäärän ennustetaan saavuttavan 34 miljoonan tonnin rajapyykin, joka on toiseksi suurin sato viimeisen kymmenen vuoden aikana. Öljykasvien tuotanto on myös maailmanlaajuisesti kasvussa, mikä tulee todennäköisesti pitämään hinnat varsin alhaalla.

Sokerintuotanto tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti vuosina 2017 – 2018. Myös EU:n sokerintuotannon arvioidaan olevan hyvä ja satoa tullaan saamaan noin 131 miljoonaa tonnia. Hyvä sato tuo paineita jo ennestään alhaisille sokerin maailmanmarkkinahinnoille. EU:n sokerikiintiöiden poistuminen tulee altistamaan EU:n sokerihinnat maailmanmarkkinoiden hintavaihteluille.

Maidontuotanto kasvaa hieman, voin hinta edelleen nousussa

Maidontuotannon arvioidaan kasvavan parantuneen tuottavuuden ansiosta tänä vuonna 0,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Voin hinta nousee edelleen ja tulee olemaan ennätyksellisen korkealla, noin 6 500 euroa tonnilta. Rasvattoman maitojauheen hinta sen sijaan pysyy alhaalla ja on lähellä interventiohintaa, 1 690 euroa tonnilta. Voin korkean hinnan ohella maitotuotteiden kova kysyntä maailmanlaajuisesti takaa sen, että maitotuotteiden hinta pysyy kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla.

Naudanlihan nettotuotannon arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2017 ja hivenen laskevan vuonna 2018. Naudanlihan vienti on kasvussa. Lypsylehmien lukumäärä on laskusuunnassa EU:ssa, mikä lisää naudanlihan tarjontaa. Lisääntynyt naudanlihan vienti tasapainottaa kuitenkin tilannetta. Lehmänlihan hinta on nousussa ja on nyt noin 300 euroa per 100 kilogrammaa. Hiehojen osalta hinta on hienoisessa laskussa ja sonnien osalta taas pienessä kasvussa.

Sianlihan hinta saattaa laskea EU:ssa, sillä tuotanto on kasvussa ja samaan aikaan vienti laskusuunnassa. Broilerin tuotannon ja viennin arvioidaan lisääntyvän. Myös lampaanlihan vienti tulee kasvamaan.

Raportti perustuu 15. syyskuuta mennessä kertyneeseen dataan. Komission seuraava EU:n viljelykasvi-, liha- ja maitomarkkinoita käsittelevä katsaus ilmestyy ensi talvena.

 

Lähde: European Comission: Short-term Outlook for EU agricultural markets in 2017 and 2018

Kommentit

Samankaltaista sisältöä