Olet täällä

Inkoon uusi viljasatama vihitty käyttöön

Apetit-konserniin kuuluvan Avena Nordic Grain Oy:n 1,8 miljoonan euron investointi kotimaisen viljan vastaanotto-, varastointi- ja vientitoimintaan on vihitty tänään käyttöön. Uusi satama lisää vuotuista vientikapasiteettia ja tarjoaa eteläisen Suomen viljelijöille mahdollisuuden toimittaa viljaa suoraan vientisatamaan ja kansainvälisille viljamarkkinoille. Avena toimii satamassa yhteistyössä Inkoo Shipping Oy Ab:n ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.y.:n kanssa.

20-vuotias Avena

Avena juhli vihkiäisten yhteydessä 20 toimintavuottaan. Avena perustettiin vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU:hun, aikansa start up-yrityksenä markkinaehtoista viljakauppaa palvelemaan. Kuluneina vuosikymmeninä Avena on kehittynyt kansainvälisesti arvostetuksi yritykseksi, joka yhdistää viljojen ostajat ja myyjät Suomessa ja maailmalla. ”Suomalaisena yrityksenä Avena haluaa ennen muuta palvella suomalaisia viljelijöitä ja muuta asiakaskuntaansa Suomessa”, Avenan toimitusjohtaja Kaija Viljanen toteaa.

Apetit Oyj:n konsernijohtaja Juha Vanhainen korosti puheessaan alkutuotannon merkitystä elintarviketeollisuudelle ja huoltovarmuudelle: ”Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus tarvitsevat toinen toisiaan. Kotimaisen ruoantuotannnon kaikkien osasten hyvinvointi ja kilpailukyky pitää varmistaa ja tähän tarvitaan niin poliittista tahtoa, elintarvikealan panostuksia kuin alkutuotannon uudistumista. Ilman hyvinvoivaa alkutuotantoa meidän on vaikea tuottaa korkealaatuisia suomalaisia elintarvikkeita, joilla on myös kansainvälistä kysyntää.” Vanhainen pitää tärkeänä myös etsiä keinoja, joilla viennin kilpailukykyä parannetaan. ”Tähän suuntaan on jo toimittukin, kun väylämaksut puolitettiin määräajaksi, mutta Suomen viennin kilpailukykyä pitää ajatella myös pitemmällä tähtäimellä.” 

Tehokas viljareitti

Avena on rakennuttanut varastoalueelle viljalaboratorion, jossa analyysipalvelut tuottaa Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Näytteenotto on automatisoitu, mikä lisää toiminnan sujuvuutta. Inkoo Shipping puolestaan on investoinut uuteen täysipitkään ajoneuvovaakaan, joka nopeuttaa viljarekkojen punnitusta. Vastaanotto uusiin varastoihin alkaa viikolla 35. Tänä syksynä otetaan vastaan rehuohraa.

Uusien viljavarastojen rakennustyöt aloitettiin kevättalvella 2015. Varastohalleja on kolme ja niiden yhteisala on 6120 m². Ensimmäinen halleista on valmis vastaanottamaan viljaa jo nyt ja kaksi muutakin elokuun aikana. Niihin mahtuu yhteensä yli 20 000 tonnia viljaa viljalajista riippuen.

Inkoon uusi viljasatama on Etelä-Suomen viljelijöille merkittävä toimituspaikka, sillä alueella on paljon viljan tuotantoa, mutta ei viljaa käyttävää teollisuutta eikä muita viljasatamia. Se avaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen viljanviljelijöille aiempaa lyhkäisemmän reitin kansainvälisille markkinoille. Satama on tehokas ja siellä lastataan sekä pienempiä laivoja että suuria valtamerialuksia aina Panamax-luokan aluksiin saakka, joihin mahtuu jopa 60 000 tonnia viljaa.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä