Olet täällä

Biologinen rehunsäilöntä

NYKYAIKAINEN REHUNSÄILÖNTÄ PERUSTUU BAKTEEREIHIN

Säilörehun laadulla voidaan vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen merkittävästi. Onnistunut rehunsäilöntä varmistaa rehun ravintoaineiden säilyvyyttä ja parantaa niiden hyväksikäyttöä. Biologinen rehunsäilöntä perustuu erilaisiin maitohappobakteereihin. Erilaiset maitohappobakteerit kasvavat erilaisissa olosuhteissa tuottaen erilaisia käymistuotteita. Erityyppiset säilörehut asettavat erilaisia haasteita säilöntäprosessille parhaan lopputuloksen  saavuttamiseksi.

Biologisen rehunsäilönnän perusteet

Kostea ja kuiva nurmirehu vaativat erityyppiset säilöntäaineet, sillä niiden säilönnälliset haasteet ovat erilaiset: kostean rehun pilaavat helposti maaperäiset bakteerit, kuivan rehun riskinä ovat hiivat ja homeet siilon avaamisen jälkeen.

Kostea rehu vaati nopean ja voimakkaan pH:n laskun. Nopea ja pH:n lasku saadaan aikaan
käyttämällä erilaisia homofermentatiivisia maitohappobakteereja. Ne kasvavat nopeasti eri pH–alueilla ja tuottavat rehuun sokerista maitohappoa, joka on vahva happo.

Kuivassa nurmisäilörehussa jälkilämpeneminen on estettävä. Heterofermentatiiviset maitohappobakteerit hajottavat osan tuottamastaan maitohaposta edelleen muiksi käymistuotteiksi, jotka yhdessä estävät tehokkaasti hiivojen ja homeidenkasvun. Näin minimoidaan jälkilämpenemisriski ja ravintoainetappiot siilon avaamisen jälkeen.

Rehun korkea valkuaispitoisuus puskuroi pH:n laskua kaikilla kuiva-ainealueilla. Rehun valkuaispitoisuutta nostaa runsas lannoitus, kasvivalikoima ja aikainen korjuu. Rehun valkuaispitoisuuden ollessa korkea, kannattaa lisätä homofermentatiivisten bakteerien määrää.

Entsyymien käyttö biologisissa säilöntäaineissa varmistaa lisättyjen mikrobien ravinteiden riittävyyttä. Entsyymit hajoittavat nurmen hemiselluloosan. Tällöin rehun kuitujen rakenne aukeaa ja sen ansioista  puristeneste pidättyy rehussa paremmin. Selluloosan hajotessa rehuun syntyy myös mikrobien kasvulle tärkeitä sokereita. Nurmen sokeripitoisuuden ollessa alle 80 g/kg ka on entsyymilisä on aina säilöntäaineessa tarpeellinen.

 

Tutustu uudenaikaiseen Silomix- säilöntäainekonseptiin. Sillä valmistat joka tilanteessa sopivan säilöntäaineen.