Olet täällä

Virkistääkö lehtilannoitus kellastunutta kasvustoa?

Tarkista juurten kunto!

Runsaiden sateiden vuoksi viljakasvustot ovat paikoitellen kellastuneet. Pahiten märkyydestä ovat kärsineet suorakylvetyt ja sänkimuokatut ohrapellot. Kynnetyillä lohkoilla sadevesi on tavallisesti päässyt paremmin imeytymään maaperään. Tiivistyneillä lohkoilla kellastuminen on runsaampaa kuin rakenteeltaan hyväkuntoisilla lohkoilla.

Jos maassa ei ole riittävästi happea, viljan veden- ja ravinteidenotto kärsii. Tämä näkyy niin juuriston kuin maanpäällisenkin kasvun heikkenemisenä.  Pitkäaikaisessa hapenpuutteessa juurten kasvu lakkaa ja ne muuttuvat tummiksi ja hauraiksi. Juurten toimimattomuus on helppo huomata maanpäällisen kasvuston kellastumisena ja kituliaana kasvuna. Hapenpuutteessa kasvusto ei pysty ylläpitämään ja rakentamaan uutta lehtivihreää.

Kevätvehnä ja kaura kestävät paremmin märkyyttä kuin ohra.  Märissä kasvuoloissa ne pystyvät muuttamaan aineenvaihduntaansa siten, että selviävät maan hapenpuutteesta paremmin.

Jos juuristo on kunnossa, lehtilannoitus on perusteltua

Jos kasvusto on täysin kellastunutta ja kituliaan näköistä, sen pelastamiseksi ei ole juuri mitään tehtävissä. Tällöin myös suuri osa juurista on tummuneita ja haurastuneita. Lisälehtilannoitus tällaisessa tilanteessa ei ole biologisesti perusteltua.

Jos kasvusto ei ole täysin keltaista ja juuristo on vielä pääosin terveen valkoista, kannattaa pellon pinnan vähän kuivahdettua miettiä moniravinteisen lehtilannoitteen ruiskuttamista. Moniravinteiset Folicare Super 3-6 kg/ha ja Hivenliuos 2000 5-15 l/ha sisältävät typen ohella myös rikkiä ja tärkeimpiä hivenravinteita. Tällöin akuutissa ravinteiden puutostilassa kasvilla on nopeasti käytettävissä kaikkia tärkeimpiä ravinteita. Juuriston heikentyneen toiminnan vuoksi lehtien kautta annettu ravinnelisä on perusteltua. Pellon kuivuessa ja maan happitilanteen parantuessa kasvi pystyy taas hyödyntämään maassa olevia ravinteita.

Tässä tapauksessa lehtilannoitus on perusteltua: ohran lehdet ovat vain osittain
kellastuneet ja juuristo on vielä pääosin terveen valkoista.

Painanteesta otettu juuristonäyte. Juuret ovat hauraita ja tummia. Maaperän
pitkäaikainen hapenpuute on aiheuttanut kasvuston kellastumisen. Lehtilannoitus
ei tilannetta pelasta.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä