Olet täällä

Yaran ratkaisuilla pääset parempiin satoihin ja tehokkaaseen ravinteiden käyttöön

 

Yaran täsmäviljelitegnologia mahdollistaa lannoituksen kohdentamisen kasvin tarpeen mukaisesti kaikissa pellon eri kohdissa.

Yara N-Sensor -laitteen toiminta perustuu kasvustosta heijastuvan valon taajuuteen. Laite mittaa sekä kasvuston väriä että kasvuston massaa. Mittaustiedoista Yara N-Sensor laskee kasvuston ottaman typen määrän. Laajaan koetulosaineistoon perustuen laite laskee tarvittavan lisälannoitusmäärän tarkasti lohkon eri osiin.

Smart Farming    Yara N-Sensor Työkalut tarkempaan lannoitukseen