Olet täällä

Farmit Website Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Tältä sivulta löydät Farmit Website Oy:n asiaskasrekisterin rekisteriselosteen. Farmit Website Oy:n yleiset tietosuojakäytännöt löydät täältä.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Farmit Website Oy (Y-tunnus: 1531420-5)
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Puhelin 050 462 3890 (klo 8-15.30)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Farmit Website Oy
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Puhelin 050 462 3890 (klo 8-15.30)
Sähköposti: info@farmit.net

3. Rekisterin nimi

Farmit Website Oy:n asiaskasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet (käyttäjän suostumus)

Kun käyttäjä luo farmit.net-sivusstolla oman henkilökohtaisen käyttäjätilin ja on tätä ennen rekisteröintilomakkeen viimeisellä sivulla tutustunut Farmit Website Oy:n käyttöehtoihin, tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen ja sitoutunut noudattamaan niitä, hän samalla antaa suostumuksensa omien henkilötietojen käyttöön.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Farmit Website Oy:n palvelujen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi (esim. jäsenkirjeiden lähetys, kilpailuihin osallistuminen), yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksunvalvontaan, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastointiin ja muihin näihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Farmit Website Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä), mikäli palveluun rekisteröitynyt käyttäjä ei ole erikseen kieltänyt sitä.

Mikäli käyttäjä ei ole erikseen kieltänyt suoramarkkinointia, käyttäjän nimi ja yhteystiedot voidaan siirtää Farmit Website Oy:n suoramarkkinointirekisteriin ja näitä henkilötietoja voidaan käyttää myöhemmin suoramarkkinointiin Farmitin tai sen yhteistyöyritysten toimesta. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja

Suoraan keräämämme tiedot pakolliset tiedot merkitty tähdellä ('):

 • yhteystiedot: henkilön etunimi*  ja sukunimi*, sähköpostiosoite*, puhelin- ja matkapuhelinnumero, postiosoite*
 • demografiset tiedot: syntymäaika, ammatillinen suuntautuminen (esim. pää- tai sivutoiminen viljelijä, metsänomistaja jne.)*
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: käyttäjätunnus*, kryptattu salasana*, tiliisi liittämä kuva
 • annetut suostumukset*
 • ilmoitetut henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet
 • annetut yritystoimintaan liittyvät tiedot: yrityksen nimi, yrityksen tunnukset, metsä- ja peltoalatiedot, viljelykasvit, kotielänmäärät (osa tiedoista pakollisia)

Verkkosivustojemme tai palvelujemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä
 • käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kestotiedot
 • verkkosivut, joiden kautta sivustollemme on siirrytty
 • evästeet ja muut tunnisteet
 • Haetut palvelun sivut ja sivusiirtymät
 • Käytetyt ja tilatut yksittäispalvelut kuten sää sekä palvelun käyttämiseksi vaadittavat tiedot

Ostoksiin ja kilpailuihin liittyvät tiedot:

 • tiedot tilauksistasi, toimituksista, maksumenetelmistä, laskutus- ja toimitusosoitteista
 • osallistumisesi kampanjoihimme ja kilpailuihimme
 • sinun yhteystietosi

Muista lähteistä kerättävät tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjätiliisi:

 • Voimme ostaa kolmansilta osapuolilta tietoja, jotka täydentävät keräämiämme tietoja
 • Voimme kerätä tietoja viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä, jos tällaisia rekistereitä on käytettävissä asuinmaassasi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön aikana tai yhteydessä. Henkilö- ja yritystietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteistä yritystietojärjestelmää (YTJ). Tietoja voidaan myös kerätä Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai vastaavalta toimijalta käyttäjän maksukyvyn tarkistamiseksi mahdollisten maksullisten palveluiden yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Farmit Website Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kertaluontoisia luovutuksia rekisterin käsittelijälle asiakasviestien tai tilattujen tuotteiden toimittamista varten. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Farmit Website Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä

10. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käyttöön