Olet täällä

Hintatiedot

Vilja- ja öljykasvimarkkinat

Näiltä sivuilta löydät ajantasaista vilja-, valkuais- ja öljykasvien markkinahintatietoa Suomesta ja muualta EU:sta. Sivuilta löytyy myös yleisluontoisempaa tietoa viljamarkkinoista.

Sivujen kuvaajat ja taulukot päivittyvät viikottain, joten ajantasainen hintojen ja futuurien seuraaminen on nyt vaivatonta. Hintahistoria on kerrottu kaaviomuodossa ja kahden viimeisimmän viikon hinnat taulukkona.

Kotimaan ja EU-hintatiedot toimittaa LUKE.  

Kotieläinmarkkinat

Näiltä sivuilta löydät ajantasaista kotieläintuotteiden markkinahintatietoa Suomesta ja EU:sta. Sivujen kuvaajat ja taulukot päivittyvät viikottain, joten ajantasainen hintojen ja ruhojen painojen seuraaminen on vaivatonta. Jokaisella sivulla on mahdollista tarkastella hintakehitystä kaaviomuodossa ja kahden viimeisen viikon hintaa taulukkona.

Puumarkkinat

Näille sivuille on koottu tietoa Suomessa myytyjen eri pääpuulajien hinnoista ja myyntimääristä. Tiedot toimittaa Luke. Hinta- ja määrätiedot päivitetään viikoittain.

Raaka-aineiden hinnat

Näiltä sivuilta löydät lannoiteraaka-aineiden (Fosfori DAP fob, Kalisuola MOP, Ammoniakki cfr) viimeisimmät hinnat, viimeisen viikon ja kuukauden hintamuutokset sekä hintakehitysgraafin viimeisen kahden vuoden ajalta.