Olet täällä

C-vitamiinin merkitys helteellä

25.07.2001

Kesähelteiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia on mahdollista torjua useilla ruokinnallisilla ja hoitoteknisillä keinoilla. Ruokinnallisista tekijöistä yksi tärkeimmistä on C-vitamiini. Rakenteeltaan C-vitamiini on melko yksinkertainen yhdiste, jota lintu itse pystyy muodostamaan glukoosista munuaisissaan. Stressin (mm. lämmöstä johtuva) aikana linnun elimistö ei kuitenkaan ehdi tuottaa C-vitamiinia riittävästi. Tällöin rehuun tai veteen lisätystä C-vitamiinista saadaan erityisen paljon hyötyä.

C-vitamiini lieventää stressin vaikutuksia

C-vitamiinilla on elimistössä monenlaisia tehtäviä, jotka liittyvät mm. kivennäisten hyväksikäyttöön, vastustuskyvyn ylläpitoon ja stressitilanteiden hallintaan. C-vitamiinin helteenaikaisista vaikutuksista voidaan tiivistäen sanoa, että se lieventää lämpöstressin aiheuttamia hormonaalisia muutoksia elimistössä. Epäsuorasti se vaikuttaa myös linnun happo-emäs -tasapainoa ja normaalia pH:ta säilyttävästi, mikä sekin on tärkeää lintujen hyvinvoinnin kannalta.

C-VITAMIINIA BROILEREILLE

Aikaisempina vuosina olemme suositelleet C-vitamiinilisää juomavedessä helteen aikana. Nyt olemme ensimmäistä kertaa lisänneet C-vitamiinin suoraan broilerin loppukasvatusrehuun, mikä yksinkertaistaa lintujen hoitotyötä kesäaikana.Lisäämme C-vitamiinin nimenomaan loppukasvatusrehuun, koska loppukasvatusvaiheessa olevat linnut ovat altteimpia helteen vaikutuksille. Samalla on mahdollista saada teuraspainoon ja -laatuun liittyvät hyödyt.

Muitakin muutoksia kesäajan broilerrehuihin

Aikaisempien vuosien positiivisten kokemusten johdosta rehujen koostumusta muutetaan hieman muutenkin kesän ajaksi. Muutokset liittyvät rehujen valkuaispitoisuuteen ja betaiinin määrään. Valkuaispitoisuuksia alennetaan maltillisesti ja rehujen betaiinipitoisuutta nostetaan. Molemmat tekijät lieventävät linnun kokemaa hellestressiä. Vaikka loppukasvatusrehun C-vitamiini on yksinkertainen ja oivallinen keino lieventää lintujen hellestressiä, muitakaan keinoja ei saa unohtaa. Yksi tärkeimmistä on paasto kuumimman päiväsydämen ajan. Toinen keino on pienen suolamäärän (0.3 - 0.5%) lisääminen mahdollisimman kylmään juomaveteen. Tehokas ilmanvaihto on välttämätön, ja jos teillä on sumutuslaitteet, hyödyntäkää niitäkin hallin viilentämisessä.

C-vitamiinilisästä muutakin hyötyä

Paitsi helle, myös lintujen kiinniotto, kuljetus ja muut teurastusta edeltävät asiat voivat aiheuttaa linnulle stressiä. Tutkimuksissa on todettu, että linnut, joille on annettu C-vitamiinia ennen kuljetusta teurastukseen, ovat teuraspainoltaan suurempia kuin kontrollilinnut. Lisäksi C-vitamiini on joissakin tutkimuksissa vähentänyt mustelmien ja vertymien esiintymistä linnuissa ja näin parantanut lintujen teuraslaatua.

C-vitamiinin lisääminen juomaveteen

C- vitamiinin käyttö juomavedessä on yksi hyvä keino lieventää lintujen hellestressiä. Normaalisti lintu pystyy itse muodostamaan riittävän määrän C-vitamiinia elimistössään, mutta stressin (esim. lämpöstressin) aikana linnun elimistö ei kuitenkaan ehdi tuottamaan riittävästi C-vitamiinia. Helpoimmin C-vitamiini on lisättävissä veden mukana, koska kuumalla juonti lisääntyy. Sopiva käyttötaso on 0.5-1.0 g/litra juomavettä.Tämä käyttötaso sopii niin muniville kanoille kuin kalkkunoillekin. Stressin ehkäisyyn sopii myös maatalouskaupoista saatava Xylitol Monivim-vitamiiniliuos ohjeen mukaisesti annosteltuna. Lisävitamiinien käyttö stressin lievitykseen myös muina vuodenaikoina on suositeltavaa.

Vinkkejä kesäksi munintakanaloihin

Kesäaika asettaa aina saapuessaan erilaisia vaatimuksia kanojen ruokinnalle. Koska hellestressin vaikutukset näkyvät kanan tuotannossa helposti alentuneena munintana, kuoren laadun heikentymisenä ja veden kulutuksen lisääntymisenä, joka lisää helposti myös likaisten munien määrää, on sen ehkäiseminen taloudellisestikin kannattavaa. Kanan kokema kuumuus on suuri stressitekijä, johon se yrittää sopeutua. Kuumuuden minimoimiseksi kana pienentää rehunkulutustaan, jotta ruuansulatuksesta johtuva lämmönmuodostus vähenisi ja kehon lämpötila pysyisi paremmin normaalin rajoissa. Tämä johtaa helposti energiavajaukseen ja muninnanlaskuun.
Muutamia kohtia hellekesää silmällä pitäen. Lämpöstressin ilmeneminen voi alkaa kanalassa jo yli 28 asteen lämpötilojen yläpuolella:

1. On tärkeää, että kanat ovat painokäyrällä niiden tullessa munintakanalaan. Muuten niiden elopaino pysyy aina pienenä, jolloin myös rehunkulutus on pientä ja kanalla ei ole riittävästi ruumiin rasvavarastoa saavuttaakseen parhaan mahdollisen muninnan.

2. Korkea energiset rehut ehkäisevät energiavajausta lämpöisen ajanjakson aikana.

3. C-vitamiinin tai vitamiinivalmisteiden käyttö juomaveden kanssa.

4. Lisää ruokintakertoja päivässä ja pyri ruokkimaan päivän kylmenpinä hetkinä. Yöruokinta on eräs keino lisätä lintujen syöntiä.

5. Juomaveden merkitys. Veden oltava puhdasta ja maittavaa.

6. Käytä mureista rehua --> Rehu ei saa olla jauheista!

7.Älä tee muutoksia rehustuksessa lämpöstressin aikana (lämpötilan ollessa korkea).

8. Muista ilmastoinnin merkitys! Tarkkaile kanalan lämpötilaa ja kosteutta.

Palaa edelliselle sivulle