Olet täällä

Viljat

Viljalajien ja -lajikkeiden happamuuden sietokyyssä on suuria eroja. Ohrista erityisesti mallaslajikkeet sekä vehnä ovat pH:n suhteen vaativimpia ja niiden pH-suositus on yli 6,5. Sen sijaan kaura ja ruis sietävät paremmin happamuutta. Viljat tuottavat parhaiten,kun viljavuusleimat ovat vihreällä eli vähintään viljavuusluokassa "hyvä".

Nurmet

Nurmi tarvitsee kalkkia ja hyötyy siitä usein enemmän kuin viljat. Kalkitus lisää satoa nurmilla suhteessa enemmän kuin viljakasveilla. Nurmien voimakas lannoitus kasvukauden aikana laskee peltojen pH:ta ? jopa yhden viljavuusluokan kolmen vuoden aikana. Happamoitumisen aiheuttaa lannoitteiden sisältämä typpi. Kilo typpeä vaatii neutraloituakseen yli kaksi kiloa kalkkia, mikä vuositasolla merkitsee 500-1000 kg/ha kalkkipoistumaa.

Rypsi

Suuri ja hyvälaatuinen rypsisato saadaan mailla, joiden pH-leimat ovat vihreitä. Tällöin öljykasvien kannalta oleellinen rikki (S) on liukoisampaa ja kasvin juurten tavoitettavissa. Kalkitussa maassa rypsin koko juuristo kasvaa laajemmaksi ja toimii tehokkaammin, jolloin tavanomaisia viljoja korkeampi lannoitus saadaan paremmin hyödynnettyä.

Peruna

Perunamaille tyypillinen pH-taso on 5,8-6,5. Perunamaita suositellaan kalkittavaksi pienehköllä kerta-annoksella perunan välikasvin viljelyn yhteydessä. Aikaisemmin perunamaiden kalkitusta vältettiin perunaruven pelossa,  mutta perunaruvesta on myös happamissa oloissa viihtyvä rupibakteerimuoto, joten kalkitsematta jättäminen ei välttämättä suojaa ruvelta. Ennemminkin lajikkeen ja kosteusolojen merkitys ruven esiintymiseen on merkittävämpi.