Olet täällä

Kauralle hyvä startti hivenravinnepeittauksella

Wuxal Terios Mn+ hivenravinnepeittausta kokeiltiin Taneli Marttilan tilalla Etelä-Pohjanmaalla ja käsittelyn vaikutus oli selvästi nähtävissä kaurakasvustossa.

Hivenravinnepeittauksen vaikutus näkyi selvästi orastumisen aikaan. Vasemmalla hivenravinnepeitattu siemen, oikealla peittaamaton.

Mangaanin puutos on Suomessa yleistä ja erityisesti sitä esiintyy Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Mangaanin käyttökelpoisuus kasville heikkenee maan pH:n noustessa, ja mangaanin puutos on monilla lohkoilla kasvua rajoittava tekijä. Mangaani osallistuu kasvissa yhteyttämiseen ja sen puutos aiheuttaa häiriöitä viherhiukkasten toiminnassa.

Mangaania voidaan antaa kasveille peltolannoitteena sekä lisäksi lehtilannoitteena. Puutosoireet tulevat kuitenkin usein näkyviin jo heti taimettumisen jälkeen 2-3 –lehtivaiheessa, jolloin lehtilannoitteilla ei vielä pienen lehtipinta-alan vuoksi saada kunnon tehoa aikaiseksi. Peittaamalla mangaani saadaan kasvin käyttöön heti itämisen yhteydessä ja varmistetaan tasapainoinen kasvuun lähtö. Wuxal Terios Mn+ hivenravinnepeittaus voidaan yhdistää useimpien peittausaineiden kanssa.

Ero kasvustossa näkyi vielä puintivaiheessa. Vasemmalla peittaamaton, oikealla peitattu.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä