Olet täällä

Omena

Omenaviljelystä perustettaessa teet pitkäaikaisia sijoituksia, joten suunnitteluun kannattaa panostaa. Tee viljelmän perusparannukset sekä maan rakenteen että ravinnetasapainon osalta huolella. Huomioi myös tihkukastelujärjestelmän asettamat vaatimukset ja pyri järjestämään kasvutavaltaan samankaltaiset lajikkeet samoihin kasteluryhmiin.

Omena voi kasvaa hyvin monenlaisilla maalajeilla, mutta satotuloksissa ja kasvussa selviä eroja jos maan rakenne ei ole hyvä. Maaperän pitää olla hyvin vettä läpäisevä. Seisova vesi aiheuttaa hapettomat olosuhteet juuristossa ja sitä kautta kasvu heikkenee. Luontaisesti omena on laajajuurinen ja märät olosuhteet heikentävät luontaista kasvua ja sitä kautta juuriston toimivuus heikkenee ja ravinteiden saanti vaikeutuu. Maa jossa on runsaasti orgaanista ainesta on yleensä rakenteeltaan parempi ja siinä juurtuminen on parempi.

Riittävästä veden saannista on huolehdittava ja kastelu on välttämätöntä kuivissa olosuhteissa. Erityisesti nuoret omenatarhat kärsivät veden puutteesta. Tihku-/tippukastelua ja kastelulannoitusta käytetään entistä enemmän omenan viljelyssä.  Nuoret omenatarhat hyötyvät kastelulannoituksesta ja saavuttavat sadontuottoiän nopeammin hyvän kasvun johdosta. Kylvetty nurmi omenarivien väliin on hyvin tavallista ja se yhdessä leikkujätteiden kanssa edesauttaa maan veden pidätyskykyä, vähentää maan tiivistymistä ja eroosiota sekä parantaa ravinteiden kierrätystä.

 

Kalkitus, maanparannus

Maan pH on erittäin tärkeää korjata oikealle tasolle ennen istutusta. Istutettavat lohkot kalkitaan tarvittaessa viljavuuslukujen perusteella. Jos kalkitustarve on vähäinen niin kannattaa käyttää Yara Biotiittiä (4-10 tonnia/hehtaari). Kalkitusvaikutus on 0,2-0,4 pH yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen.  Yara Biotiittin sisältämästä kaliumista liukenee ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 2/3. Yara Biotiitti vaikuttaa parantavasti myös maan fysikaalisiin ominaisuuksiin, se nostaa maan ravinteiden varastointikykyä, mutta ei nosta johtolukua.

Jos ei ole kalkitustarvetta niin Yara Maanparannuskipsiä voidaan käyttää kalsiumlannoitteena. Yara Maanparannuskipsi parantaa maan mururakennetta ja edistää siten maan vesitaloutta sekä ravinteiden hyväksikäyttöä, mutta ei nosta pH:ta. Käyttömäärä 3-5 tonnia/hehtaari.

 

Farmitin kalkitus  sivuilta löytyy paljon asiaa happamuudesta ja kalkituksesta sekä eri kasvien pH- ja kalkitussuosituksia.

Kalkkilaattori laskee kalkkimäärän sopivimman kalkin mukaan, kun olet teettänyt viljavuustutkimuksen ja tiedät tavoite-pH:n.

Yara Suomen maanparannusaineet

Nordkalkin maanparannustuotteet

 

Samankaltaista sisältöä