Olet täällä

Lannoitus ja luomu

 Yhdenkin ravinteen puute alentaa satoa

Luonnonmukaisessa viljelyssä täydennyslannoituksen käyttö on sallittu seuraavin edellytyksin

  • Jos riittävää ravinnemäärää ei voida saavuttaa käyttämällä monivuotista viljelykiertoa ja luomutuotantoyksiköistä saatavia eloperäisiä aineksia
  • Käyttötarve ja sen perustelut on kirjattu luomusuunnitelmaan tai lohkokohtaisiin muistiinpanoihin
  • Käyttötarve voidaan osoittaa esim. lannoitustarve- tai ravinnetaselaskelmalla
  • Hivenravinteiden käytön perusteena voi toimia esim. viljavuusanalyysi tai kasvustosta havaittavat puutteet
  • Käytetyt täydennyslannoitteet, niiden käyttömäärät ja –päivät, sekä käytön perusteet kirjattava lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Kasvi tarvitsee 16 ravinnetta tuottaakseen satoa. Ravinteiden puute tai epätasapaino heikentävät sadon määrää ja laatua. 

Luonnonmukaiseen tuotantoon hyväksytyt Yaran lannoitteet.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä