Olet täällä

Ravinnepuutosoireiden tunnistaminen

Vähäiset ravinteiden puutosoireet eivät näy kasvustossa. Tällöin puhutaankin piilevästä ravinteiden puutteesta, jota on mitä todennäköisimmin suomalaisissa pelloissa enemmän kuin tiedostetaankaan. Ravinnepuutosoireiden määrittäminen ei ole helppoa. Puutosoireiden tunnistaminen vaatii systemaattista lähestymistapaa ja tässä kaikki lohkon viljelyyn liittyvät tiedot, kuten lohkon viljavuustutkimuksen tiedot, maalaji, maan pH, multavuus, kuivuus/märkyys, lämpötila, eri kasvustoruiskutukset ja käytetty lannoite, auttavat.

Kannattaa olla myös tarkkana, ettei sekoita lehtilaikkutauteja ja hyönteisten aiheuttamia vioituksia ravinnepuutosoireisiin.

Lohkon maalajivaihtelun vuoksi puutosoireet eivät myös esiinny tasaisesti koko lohkolla, ja siksi havainnot kannattaa tehdä lohkon eri osista. Ravinnepuutosten määrityksessä puutosoireiden sijainti kasvissa sekä tieto ravinteiden liikkuvuudesta ovat oleellisia asioita.

Ravinteiden liikkuvuus vaikuttaa puutosoireiden sijaintiin

Ravinnepuutosoireen sijaintiin kasvissa vaikuttaa kyseisen ravinteen liikkuvuus kasvin sisällä. Ravinteet jaetaan kasvissa hyvin kulkeutuviin, kohtalaisesti kulkeutuviin ja huonosti kulkeutuviin. Viljelykasvin sisällä hyvin liikkuville ravinteilla, kuten typellä, kaliumilla, fosforilla ja magnesiumilla puutosoireet ilmaantuvat tavallisesti vanhoihin, jo täyskasvuisiin lehtiin, koska nämä ravinteet siirtyvät helposti kasvissa vanhoista lehdistä uusiin lehtiin. Huonosti kulkeutuvat ravinteet, kuten kalsium, boori, mangaani ja rauta ovat taas edellisen vastakohtia. Niiden puutosoireet näkyvät ensin uusimmissa lehdissä.

Myös kasvin kasvunopeudella on vaikutus ravinteiden puutosoireiden ilmaantumiseen ja niiden sijaintiin kasvissa.

Yara CheckIT -sovellus auttaa tunnistamaan kasvuston ravinnepuutoksia ja antaa suosituksen tarvittavasta lisälannoituksesta

Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusaseman kenttäkokeissa saadaan arvokasta tietoa lannoituksesta. Kuva: Yara Suomi

 
Partner: 

Samankaltaista sisältöä