Olet täällä

Äkillinen sydänkuolema

AIHEUTTAJA: Sydänperäisen verenkiertohäiriön aiheuttama äkkikuolema on sialla melko tavallinen kuolinsyy. Tähän voi johtaa esim. seleenin ja E-vitamiinin puute, sydämen tulehdukset tai pelkästäään äkillinen tai liiallinen stressi. Sydänläppätulehdusta voi aiheuttaa mm. sikaruusubakteeri ja streptokokit, sydänpussintulehdusta mm. Haemophilus parasuis (kuljetustauti) ja Actinobacillus pleuropneumoniae (paiseinen keuhko-ja keuhokalvontulehdus)

RISKITEKIJÖITÄ: Kuumuus, äkillinen rasitus, kuten ryhmien sekoittamiset, porsiminen ym stressitilanteet.

TAUDIN YLEISYYS: Tavallisimpia sikojen äkkikuoleman aiheuttajia.

DIAGNOOSI PERUSTUU: Ruumiinavaus

EHKÄISY:Riittävä seleeni- ja E-vitamiiniannostelu, sikaruusurokotusohjelman noudattaminen, tulehdussairauksien nopea hoito, eläinten sumutus vedellä kovan helteen aikana, sekoittamisten välttäminen ym.

Samankaltaista sisältöä