Olet täällä

Yara myönsi stipendejä opinnäytetöille

Yara Suomi Oy ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kannustavat opiskelijoita pohtimaan ruuantuotantoa kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden näkökulmasta.
Tavoitteena on nostaa suomalaisen maataloustuotannon mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuiseen haasteeseen tuottaa enemmän ruokaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla ja samalla varmistaa viljelyn tuottavuuden kehitys ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Vuoden 2016 stipendit, yhteensä 12 000 euron arvosta, on myönnetty neljälle opinnäytetyölle.

Mikko Hakojärvi, väitöskirja: Challenges in real-time precision farming: a case study of modelling biomass accumulation.
Väitöskirjassa esiteltiin malli kasvin biomassan maksimaalisesta kertymisestä Suomen kasvuolosuhteissa. Kasvua rajoittavina tekijöinä ovat auringon säteily ja veden saatavuus. Mallia voidaan hyödyntää arvioitaessa biomassan kertymistä kasvukauden aikana.                                

Petri Liesivaara, väitöskirja: Catastrophic yield risks and the demand for crop insurance in Finland.
Väitöskirjassa selvitettiin satovakuutusten kysyntää ja maksuhalukkuutta Suomessa. Tulosten perusteella viljelijöille voidaan kehittää uusia vaihtoehtoja vähentää viljelyn riskejä vähentämättä viljelypanosten käyttöä.                                                            

Fanni Heinonen, maisteritutkielma: Kääpiögeenin (Bzh) vaikutus rypsin verson ja juuren rakenteeseen.
Tutkielmassa selvitettiin rypsin jalostuksessa kehitteillä olevaa hybridimenetelmää. Tulosten mukaan kääpiögeeni lyhentää rypsin kasvua, ilman että se lyhentää merkittävästi juurten kokoa ja pituutta. Matalamman kasvun ansiosta rypsin laonkestävyys kasvaa, jolloin typpilannoitusta voidaan lisätä, ja sadontuotto kasvaa.                      

Janne Korhonen, kandidaatintutkielma: Nurmiheinien juuristo ja fosforin otto.
Tutkielmassa tarkasteltiin nurmiheinien juuriston kehitystä ja kasvua sekä fosforin ottoa.
Siinä osattiin hyödyntää uusiin tutkimustieto käytännön viljelyn tarpeisiin.                                       

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä