Olet täällä

Viime vuonna uusia viljelijöitä aloitti tavallista enemmän

Maaseudun kehittämisvaroista rahoitetaan maatilan pidon aloittavia viljelijöitä ja muita maaseudun yrittäjiä. Tällä EU-rahoituskaudella jo lähes 1400 uutta yrittäjää on saanut maaseuturahoituksesta apua yrittäjyyden alkutaipaleelle, Ruokavirasto tiedottaa. Sekä nuoren viljelijän aloitustukea että yrityksen perustamistukea voi hakea vielä tämän ja ensi vuoden aikana yritystoiminnan käynnistämiseen.

Aloitustuki auttaa maatalousyrittämisen aloittavaa viljelijää kattamaan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Ruokavirasto maksaa aloitustuet maaliskuun lopussa ja seuraavan kerran lokakuun lopussa.

ELY-keskukset myönsivät viime vuonna aloitustukea 447 nuorelle viljelijälle, mikä on lähes 40 prosenttia tällä EU-rahoituskaudella myönnetyistä aloitustuista. Vuonna 2018 sukupolvenvaihdoksia vauhditti osittain se, että viime vuosi oli viimeinen vuosi, jolloin tilanpidosta luopujien oli mahdollista hakea luopumistukea. Valtaosa suomalaisista maatiloista on edelleen perheviljelmiä eli aloittava viljelijä jatkaa tyypillisesti sukutilan toimintaa.

Kaiken kaikkiaan tällä rahoituskaudella on myönnetty aloitustukea 1139 uudelle viljelijälle. Noin 43 prosenttia näistä aloittavista tiloista sijaitsee Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämien arviointien mukaan jopa 40 prosenttia aloitustukea hakeneista olisi jättänyt sukupolvenvaihdoksen tekemättä ilman tukea. Tuki on myös aikaistanut omistajavaihdoksen tekemistä. Aloitustuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä