Olet täällä

Kaiva viljavuustutkimus esille

Uusiin tukiehtoihin on hyvä perehtyä ajoissa ennen kylvöjä.

Ensi kevään kylvöjen suunnitteluun pitää paneutua viime vuotta tarkemmin, sillä uudet tukiehdot vaikuttavat kylvöihin jo ensi keväänä.  Erityisesti kotieläinten lannan käyttöön tulee muutoksia, jotka edellyttävät viljavuustutkimuksen tuloksiin perehtymistä, myös jo käytössä olleisiin. Kiristystä ehtoihin on tulossa sekä fosfori- että typpilannoitukseen, eikä tilalla tuotettu lanta välttämättä mahdu enää omille pelloille.

Kotieläinten lannalle tarvitaan jatkossa entistä enemmän levitysalaa. Viljavuustutkimuksesta pitää kaivaa esille multavuudet, jotka ovat jatkossa perustana typpilannoituksen laskemisessa. Kotieläinten lannan levitys on puolestaan kielletty lohkoille, joiden fosforin viljavuus on luokassa korkea. Lisää haastetta tulee fosforin hyötysuhteen nousemisesta 100 %.

Jotta edellytykset hyvään satoon säilyvät, on käytettävä hetki aikaa mahdollisuuksien etsimiseen. Mahdollisuuksia ovat typpi- ja fosforilannoituksen korkeammat satotasokorjaukset, joista on sovittu kansallisesti. Monella tilalla fosforilannoitusta helpottavat viiden vuoden tasausjakso ja satotasokorjaus on vielä hyödyntämättä.

Fosforin tasauksen käyttö mahdollistaa myös tarkemman kaliumlannoituksen. Esimerkiksi ensimmäisenä vuotena voi käyttää fosforipitoisempaa lannoitetta ja toisena vuotena paljon kaliumia sisältävää lannoitetta. Näin toimien tilalla käytettävien lannoitteiden lukumäärä pysyy hallinnassa ja työ helpottuu. Kasvit saavat kuitenkin tarvitsemansa ravinteet tarkemmin.

Yleisesti ottaen huomio pitää kiinnittää ravinteisiin, jotka ovat punaisella tai ovat laskeneet viime kerrasta. Selvää heikkenemistä näkyy sekä peltojen fosforitiloissa että kaliumtiloissa. Tämä kehitys ei lupaa hyvää tuleville viljelijäsukupolville.

Jos viljelyssä on uusia lajikkeita, niiden lannoitusta kannattaa muuttaa entisestä. Hyvät sadot vaativat paljon kaikkia ravinteita, myös hiveniä.

Tämän jutun tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon tukiehtojen muuttumisesta.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä