Olet täällä

Viljoilla ravinteiden puutosta ja fysiologisia oireita

Ravinteiden puutosta ja fysiologisia oireita viljoilla

Erityisesti kaurakasvustoissa ilmenee paikoin mangaanin puutosta. Mangaani liikkuu kasvissa melko huonosti ja sen puutosoireet esiintyvät ensin uusissa lehdissä.

Kauralla kasvin lehtiin ilmestyy pitkittäisiä harmahtavia laikkuja. Ohran lehdet jäävät mangaanin puutteessa vaaleanvihreiksi ja niissä voi olla ruskeita pieniä laikkuja helmimäisinä nauhoina.

Ravinnepuutosten lisäksi on vehnillä ja ohrilla havaittu erilaisia fysiologisia oireita. Oireet saattavat muistuttaa lehtilaikkutauteja mutta toisin kuin kasvitaudit, ne eivät etene kasvissa.

Viljojen kasvitautitilanteessa suuria vaihteluja

Ohra ja kevätvehnäkasvustot ovat tähkälletulovaiheessa. Kasvitautitilanne vaihtelee paljon alueittain ja lohkoittain. Monin paikoin kuivuus on pysähdyttänyt lehtilaikkutautioireiden leviämisen ja ylimmät lehdet ovat terveitä.

Mahdollinen kemiallinen torjunta tulee tehdä kukinnan alkuun mennessä ja sallittu ajankohta tarkistettava valmisteittain. Viljojen torjunnan tarpeenmukaisuuden arviointi tulee tehdä tautiriski (lajikkeen alttius, viljelykierto, oireiden esiintyminen) sekä kasvuston yleiskunto ja satopotentiaali huomioiden.

Rikkakasvien ja laon torjunnalla kiire

Viljojen rikkakasvit torjutaan ennen korrenkasvun alkua. Laontorjunnan aika on viljan pensomisesta ja korrenkasvun alusta lippulehtivaiheeseen.

Kasvunsääteen käyttömäärään ja tarpeeseen vaikuttavat kasvuston kunto, viljalaji, lajike, lannoitustaso, maalaji sekä käsittelyä edeltävä ja sitä seuraava sää.

Hukkakauran kitkentä alkaa olla ajankohtaista.

 

Lähde: Maatalousinfo/Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä