Olet täällä

Kansallisten peltotukien maksu alkaa 26.11.

Ruokavirasto maksaa kansalliset peltotuet 26.11. alkaen. Maksaminen voidaan aloittaa jo marraskuussa, koska tukitasoihin ei tule muutoksia loppuvuonna.

Kansallisia peltotukia eli yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan marraskuussa kokonaisuudessaan.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Kaikkien maksettavien tukien tavoitteellinen maksuaikataulu syksyn 2020 osalta

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä