Olet täällä

Proteiiniklusteri lähtee vauhdittamaan kotimaisen kasviproteiinialan kasvua

Kasviproteiinien elintarvikemarkkinat ovat kasvaneet noin 7 %:n vuosivauhtia, ja tahdin ennustetaan pysyvän vähintään samalla tasolla seuraavat vuodet. Kasviproteiinien raaka-aineiden ja kuluttajatuotteiden EU-markkinan arvon arvioidaan nousevan tänä vuonna 1800 miljoonaan euroon. Nyt Maa- ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä ja VTT aloittavat yhteishankkeen, jolla vahvistetaan kotimaisten kasviproteiinituotteiden kehityksen ja tuotannon kasvua.

Käynnistettävän kasviproteiiniyhteistyön tarkoituksena on tuoda yhteen raaka-ainetuotannon, jalostavan ja valmistavan elintarviketeollisuuden sekä ruokapalveluiden ja kaupan alan toimijat. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää toimintatapoja, arvoketjuja, luoda uutta liiketoimintaa ja mahdollistaa erityisesti kasviproteiinien, mutta myös muiden vaihtoehtoisten proteiiniraaka-aineiden mahdollisimman laajan käytön ruoaksi. Yhteistyö käynnistetään osana hallitusohjelman mukaista ilmastoruokaohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti kestävää ruokajärjestelmää. 

”Kiinnostus kotimaisia kasviproteiinituotteita kohtaan kasvaa ja elintarviketeollisuus myös kehittää uusia tuotteita markkinoille jatkuvasti. Suomessa on tilausta yhteistyömallille, jossa kasvi- ja vaihtoehtoisten proteiinilähteiden tuotantoa ja jalostusta kehitetään pellolta pöytään. Tällä proteiiniklusterilla voimme luoda yhteistyössä kasvua alalle. Kasviproteiinituotteiden vientiä on myös potentiaalia kasvattaa merkittävästi”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Yhteistyön vahvistamiselle on havaittu tarvetta, sillä kasviproteiinialan kasvun esteenä on esimerkiksi kotimaisen raaka-aineteollisuuden puuttuminen arvoketjusta alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden väliltä. Kotimaisella kasviproteiinialalla tapahtuu nyt paljon ja proteiiniklusterin kehittämisessä hyödynnetään tutkimus- ja kehityshankkeissa tuotettavaa uusinta tietoa tunnistetuista pullonkauloista ja tarvittavista toimenpiteistä.  

”Proteiiniklusterin tavoitteena on ymmärtää kansalliset tarpeet, ideoida uusia ratkaisuja ja muuttaa työn tulokset toiminnaksi. Haluamme parantaa kansallisen ruokajärjestelmän omavaraisuutta ja kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa”, toteaa ministeri Leppä.

Proteiiniklusterin työ aloitetaan marraskuussa 2020 työpajatoiminnalla, joka tähtää toimijoiden yhteistyön vauhdittamiseen ja selkeisiin toimintamalleihin. Tähän työhön ovat tervetulleita mukaan kaikki aktiiviset toimijat, joita kiinnostaa olla mukana kehittämässä kasviproteiiniketjua.

Lue tarkemmin Proteiiniklusterin tavoitteista

 

Lähde: Vilja-alan yhteisttyöryhmä (VYR)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä