Olet täällä

Teollisuuden ja kaupan viljanostot alkuvuonna 20 prosenttia viimevuotista pienemmät

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen kaupan ja teollisuuden viljanosto- ja käyttömäärät on julkaistu. Viljaa siirtyi markkinoille ensimmäisen neljänneksen aikana 454,5 miljoonaa kiloa, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (573,5 milj. kg). Toisaalta vuoden 2021 siirtynyt viljamäärä on enemmän kuin vuonna 2019 (344,6 milj. kg) ja vain hieman vähemmän kuin vuosina 2018 (471,3 milj. kg) ja 2017 (484 milj. kg).

Vehnää siirtyi markkinoille 126 miljoonaa kiloa, josta leipävehnää 55,4 ja rehuvehnää 71,1 milj. kg. Vuotta aikaisemmin leipävehnää siirtyi markkinoille 118 milj. kg ja rehuvehnää 58 milj. kg. Tilanne oli vuonna 2020 poikkeuksellinen sillä tavallisesti rehuvehnää on ostettu leipävehnää enemmän.

Ruista markkinoille siirtyi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 15,5 milj. kg. Vuotta aikaisemmin ruista siirtyi samalla ajanjaksolla 19 milj. kg samoin kuin vuonna 2019.

Ohraa siirtyi 172 milj. kg markkinoille ensimmäisen neljänneksen aikana. Tästä mallasohraa oli 34 milj. kg ja loput rehu- ja muuta ohraa. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ohraa siirtyi markkinoille 204 milj. kg, josta 42 milj. kg mallasohraa. Vuonna 2019 mallasohraa siirtyi samalla ajanjaksolla markkinoille 34 milj. kg ja vuonna 2018 57 milj. kg.

Kauraa markkinoille siirtyi 140 milj. kg, josta elintarvikekauraa 63 miljoonaa kiloa ja rehukauraa 77 miljoonaa kiloa. Kauran jaottelu elintarvike- ja rehukauraa on uutta, joten vertailutietoa aikaisempien vuosien käyttötapojen määristä ei ole saatavilla. Yhteensä kauraa siirtyi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä markkinoille 176 milj. kg ja vuonna 2019 84 milj. kg.

Viljan ostot maatiloilta neljännesvuosittain (Klikkaamalla lajipainiketta saat vaihdettua graafin.)

Teollisuuden viljankäyttö yhteensä 340 miljoonaa kiloa

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana viljan elintarvikekäyttö oli 109 milj. kg, rehukäyttö 150 milj. kg ja muu viljan käyttö 81 milj. kg. 

Elintarviketeollisuuden vehnän, rukiin ja ohran käyttömäärät laskivat aikaisempaan neljään vuoteen verrattuna. Kauran käyttö 35,1 milj. kg oli pienempää kuin vuotta aikaisemmin samalla ajanjaksolla, mutta selvästi suurempaa kuin vuosina 2017–2019.

Rehuteollisuuden vehnän käyttö oli ensimmäisen neljänneksen aikana pienempää kuin vuosina 2017–2020 samalla ajanjaksolla. Ohran käyttö oli pienempää kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta suurempaa kuin vuosien 2017–2019 ensimmäisten neljännesten aikana. Kauran elintarvikekäyttö sen sijaan oli 2021 ensimmäisellä neljänneksellä suurempaa kuin vuosien 2020,2019 ja 2017 ensimmäisellä neljänneksillä, mutta pienempää kuin vuonna 2018 vastaavana ajanjaksona.

 

Lähteet: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ja Luonnonvarakeskus Luke

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä