Olet täällä

Puintisesonki päätöksessään – sato pieni ja laatu vaihteleva ympäri maan

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) vuoden viimeinen puintiseuranta tehtiin keskiviikon 22.9. tilanteen pohjalta. Tämän vuoden huonon sadon lisäksi huolta aiheuttaa niin vilja- kun kotieläintilojenkin kannattavuus vallitsevan tilanteen seurauksena. Syysvehnäalan arvioidaan olevan todella suuri.

Puintien eteneminen alueittain

  Puituna   Puituna
  22.9.2021   22.9.2021
Uusimaa 95-100 % Pohjanmaa 98 %
Varsinais-Suomi 95-99 % Keski-Pohjanmaa  
Kymenlaakso 95 % Pohjois-Pohjanmaa 99 %
Kanta-Häme   Etelä-Karjala 100 %
Päijät-Häme 98 % Pohjois-Karjala  
Pirkanmaa 95 % Etelä-Savo  
Satakunta 98 % Pohjois-Savo 95-98 %
Keski-Suomi   100 % Kainuu  
Etelä-Pohjanmaa 90-100 %    
Huom!: Vaihtelu alueiden sisällä voi olla merkittävää.
 

Uudellamaalla puimatta jää joitakin lohkoja, etenkin Keski-Uudellamaalla. Öljykasvi- ja härkäpapulohkot, joilla on heikot sato-odotukset, murskataan peltoon. Viljan laatuarviot ovat hyvin vaihtelevia. Yleisesti ottaen kaura on kevyttä ja viimeisissä vehnäerissä sakoluku laskenut aikaisemmin puiduista.

Viimeiset syysviljat olivat kylvössä keskiviikkona. Ensimmäiset kylvökset ovat komeilla orailla, mutta viimeisimmät kylvökset eivät ole vielä pinnassa kylmien säiden hidastaessa orastumista.

Varsinais-Suomessa osa öljykasveista on vielä puimatta, mutta kylvöala oli keväällä pieni. Kesäkuussa kylvetyt rypsit kukkivat vielä. Myös myöhään kylvettyjä jälkiversoneita kauroja on puimatta pieni määrä. Muuten kaikki korjattavaksi kelpuutetut alat on puitu. Korjaamatta jäi 1–3 % alasta huonon kasvuston vuoksi. Kevätviljoista etenkin kaura on hyvin kevyttä. Arvio vehnä- ja kaurasadosta on alueellisista eroista riippuen 30–60 % totutusta määrästä. Ohra on selvästi heikompi jääden arvioiden mukaan selvästi alle puoleen ympäri maakuntaa.

Syysviljoja on kylvetty paljon, syysvehnän kylvöjä tehdään vielä niin kauan kuin poutaa riittää. Aikaisemmin kylvetyt syysviljat alkavat tulla oraalle.

Kymenlaaksossa kevätvehnä-, ohra- ja kaurasadon arvioidaan jäävän alle puoleen totutusta tasosta. Kaura on kevätviljoista heikoin. Vilja on kevyttä ja pienijyväistä. Syyskylvöt ovat alueella valmiit.

Päijät-Hämeessä kevätviljat ovat pääsääntöisesti kevyttä ja jyväkoko pieni. Syysviljaa on kylvetty todella reippaasti, lähinnä syysvehnää, mutta myös ruista.

Satakunnassa öljykasvien puinnit ovat vielä kesken. Vehnä- ja ohrasato on määrällisesti pelättyä parempi jääden 75 % totutusta. Kaurasato on heikompi jääden hieman yli puoleen tavallisesta satomäärästä. Laatu on alueella hyvin vaihtelevaa. Sato jäi kaiken kaikkiaan huonoksi ja taloudelliset menetykset heikosta sadosta johtuen muodostuvat todella suuriksi. Syysviljat on pääosin kylvetty.

Etelä-Pohjanmaalla laatu vaihtelee voimakkaasti. Valkuaiset ovat olleet suurimmassa osassa näytteitä korkeita. Tärkkelys vaikuttaa jääneen vähän matalaksi. Hlp vaihtelee kaikilla viljoilla, mutta lajikkeella näyttää olevan jopa muita vuosia suurempi vaikutus. Seulonta hiukan viimevuotista heikompi. Kaksitahoiset ohrat, kevätvehnät ja myöhäiset kaurat olleet toisen arvion mukaan hyviä. Sato oli Etelä-Pohjanmaalla ohrissa välttävä, samoin kauroilla, mutta vehnä ja öljykasvit tuottivat kohtalaisen hyvän sadon. Syysviljat olivat voittajia tänä vuonna. Syyskylvöjä tehtiin tänä syksynä paljon, mutta kylvöt ovat alueella valmiit.

Keski-Suomessa puimatta ei jää tavallista enempää kasvustoja. Hehtopainot ovat viime vuoteen verrattuna 3-5 kg kevyempiä ohralla ja varsinkin kauralla. Kauralla on ollut jopa alle 50 kg painoja. Kaurassa on erittäin paljon pientä jyvää. Hometoksiineja ei ole havaittu. Kevätvehnän sako ja hlp ovat huonoja ja ne menevät pääsääntöisesti rehuksi. Syysvehnä on paljon parempaa laadultaan.

Pohjanmaalla kevätviljojen laadun arvioidaan olleen keskimääräisiä. Kaksitahoisten ohrien joissain erissä valkuaiset ovat korkeat, kun sato jäi hieman pienemmäksi. Syyskylvöala tuplaantuu, kasvu on lähes kokonaan syysvehnää.

Pohjois-Pohjanmaalla tehdään viimeisiä puinteja. Viljoissa ei ole havaittu toksiineja.

Etelä-Karjalassa kevätvehnän sakoluku on myllyvehnän rajamailla, hlp tavallista matalampi. Ohra on tavallista kevyempää ja kaura hyvin kevyttä. Kevätviljojen satotasot jäivät noin puoleen tavallisesta. Kevätrapsi kärsi vähiten helteistä ja veden puutteesta.

Pohjois-Savossa laadut ovat kohtuullisia. Hehtolitrapainot ovat jääneet tavanomaisista hyvistä painoista. Huonoja kasvustoja on jätetty tarkoituksella puimatta. Niitä on mm. murskattu maahaan tai korjattu rehuksi. Satomäärä jää Pohjois-Savossa ennätyksellisen huonoksi. Alueen syysviljat on kylvetty. Syksyllä 2021 kylvettiin tavallista enemmän syysvehnää.

 

Mikä on VYRin puintiseuranta?

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä