Olet täällä

Vuoden 2016 EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden lopulliset tasot vahvistettu

Hallitus on vahvistanut vuoden 2016 EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden lopulliset yksikkötasot.

Joitain aiemmin vahvistettuja yksikkötasoja alennettiin jonkin verran, koska palkkiokelpoisten eläinten määrä oli arvioitua suurempi. Yksikkötason alennuksia tehtiin AB-alueella ja ulkosaaristossa sonnien ja härkien, ulkosaaristossa emolehmien, AB-alueella teurashiehojen sekä koko maassa teuraskaritsoiden ja -kuttujen osalta.

Muiden eläinryhmien eläinmäärät olivat sitä vastoin arvioitua alemmat, joten lopullisia yksikkötasoja oli mahdollista hieman korottaa.

Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 102,59 miljoonaa euroa (naudanlihantuotannolle 54,09 miljoonaa euroa, maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 miljoonaa euroa).

Nautaeläinpalkkioista on maksettu viime joulukuussa noin 70 prosenttia sekä peltokasvipalkkiosta joulukuussa noin 90 prosenttia. Maaseutuvirasto maksaa näiden palkkioiden loppuosan ja teuraseläinten, uuhien ja kuttujen koko palkkion kesäkuussa.

Nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Palkkioiden tasot on laskettu jakamalla kunkin toimenpiteen enimmäismäärä (miljoonaa euroa) lopullisella palkkiokelpoisella pinta-alalla tai tukivuoden keskimääräisellä eläinmäärällä. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan siten, että eläinten hallinnassa olon aikana kertyneet palkkiokelpoiset päivät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 366:lla.

Ennen maksua palkkioihin tehdään vielä rahoituskurileikkaus. Leikattu osuus ohjataan kriisirahastoon, josta rahoitetaan EU:n yhteisiin maatalouspoliittisiin kriiseihin varautumista. Leikkausprosentti vahvistetaan vuosittain ja vuoden 2016 leikkausprosentti on 1,353905. Vähennys tehdään EU:n rahoittamien suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävään osaan. Rahoituskurin vuoksi leikattu tuen määrä palautetaan viljelijöille seuraavana vuonna, jos kriisirahaston varoja ei käytetä. Lisäksi ennen maksua tehdään suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen vuoksi lineaarinen leikkaus, joka määritellään lähempänä maksamista.

Katso yksityiskohtaiset palkkiot

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö, MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä