Olet täällä

Lanta-analyysit

Lantanäytteiden ottaminen

  • Paras lantanäytteen ottoaika on lannan levityksen yhteydessä.
  • Lantanäytteen tulee sisältää kaikki kuivikkeet, pesu-, sade-, sulamis- ym. jätevedet ja lisät, jotka ovat lantaan varastoinnin aikana kertyneet.
  • Osanäytteitä otetaan eri osista lantalaa tai lantalan tyhjennyksen eri vaiheissa siten, että näytteen edustavuus varmistuu.

Lietelanta

Jos näyte otetaan lietesäiliöstä, on lanta sekoitettava huolellisesti ennen näytteen ottamista. Näytteenottoastiaksi sopii esim. pitkään riukuun naulattu peltipurkki tai juomapullo, jolla osanäytteitä säiliöstä saadaan otetuksi eri puolilta ja syvyyksistä.

Jos näyte otetaan levitysvaiheessa, osanäytteitä kerätään ämpärillä pumpun purkausputkesta 2 kertaa jokaisen kuorman täytön aikana. Saaviin kerätyt osanäytteet sekoitetaan ja täytetään tarkoitukseen varattu litran näytepurkki.

Imupainevaunua käytettäessä osanäytteet on otettava lietesäiliöstä säiliön koko tyhjennyksen ajan.

Kuivikelanta- ja kompostivarastot sekä patterit

Kuivikelannasta osanäytteet kerätään kuorman teon yhteydessä. Näytteenottovälineenä tehokas on vanha kunnon talikko, jolla jokaisesta kuormasta aina samalta kohtaa otetaan annos lantaa koostesaaviin. Lopullinen näyte otetaan seoksesta sekoituksen jälkeen kaksin/kolminkertaiseen muovipussiin.

Virtsa

Virtsanäytettä varten säiliö sekoitetaan ja säiliöstä otetaan osanäytteitä em. pitkävartisella astialla, ja osanäytteistä koostetaan analyysiin lähetettävä, noin litran virtsamäärä näytepurkkiin

 

Saatelomake lanta- ja virtsanäytteille

 

Samankaltaista sisältöä