Olet täällä

Lanta-analyysit

Kotieläintilalla on oltava voimassa oleva lanta-analyysi, jonka uusimisväli on enintään viisi vuotta. Säädös  koskee kaikkia lantaa tuottavia ja käyttäviä tiloja. Lantojen ravinnepitoisuudet vaihtelevat vuosittain esim. rehujen laadun  ja ruokinnan voimakkuudesta johtuen, joten suosittelemme lanta-analyysin teettämistä vuosittain. Eurofins Viljavuuspalvelun valikoimassa on kaksi lanta-analyysia. Suppea analyysi sisältää määritykset asetuksen (VNa 1250/2014) mukaisesti kuiva-aineesta, tilavuuspainosta, kokonais- ja liukoisesta typestä, fosforista sekä kaliumista. Laajemmassa paketissa on edellisten lisäksi Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Mn ja B-määritykset.

Lanta-analyysin lisäksi valikoimassamme on myös lannan käyttösuositus.

Lantanäytteiden ottaminen

  • Paras lantanäytteen ottoaika on lannan levityksen yhteydessä.
  • Lantanäytteen tulee sisältää kaikki kuivikkeet, pesu-, sade-, sulamis- ym. jätevedet ja lisät, jotka ovat lantaan varastoinnin aikana kertyneet.
  • Osanäytteitä otetaan eri osista lantalaa tai lantalan tyhjennyksen eri vaiheissa siten, että näytteen edustavuus varmistuu.

Lietelanta

Jos näyte otetaan lietesäiliöstä, on lanta sekoitettava huolellisesti ennen näytteen ottamista. Näytteenottoastiaksi sopii esim. pitkään riukuun naulattu peltipurkki tai juomapullo, jolla osanäytteitä säiliöstä saadaan otetuksi eri puolilta ja syvyyksistä.

Jos näyte otetaan levitysvaiheessa, osanäytteitä kerätään ämpärillä pumpun purkausputkesta 2 kertaa jokaisen kuorman täytön aikana. Saaviin kerätyt osanäytteet sekoitetaan ja täytetään tarkoitukseen varattu litran näytepurkki.

Imupainevaunua käytettäessä osanäytteet on otettava lietesäiliöstä säiliön koko tyhjennyksen ajan.

Kuivikelanta- ja kompostivarastot sekä patterit

Kuivikelannasta osanäytteet kerätään kuorman teon yhteydessä. Näytteenottovälineenä tehokas on vanha kunnon talikko, jolla jokaisesta kuormasta aina samalta kohtaa otetaan annos lantaa koostesaaviin. Lopullinen näyte otetaan seoksesta sekoituksen jälkeen kaksin/kolminkertaiseen muovipussiin.

Virtsa

Virtsanäytettä varten säiliö sekoitetaan ja säiliöstä otetaan osanäytteitä em. pitkävartisella astialla, ja osanäytteistä koostetaan analyysiin lähetettävä, noin litran virtsamäärä näytepurkkiin

 

Saatelomake lanta- ja virtsanäytteille

 

Samankaltaista sisältöä