Olet täällä

Viljavuusnäytteiden näytteenottopalvelu

  • Eurofins Viljavuuspalvelu tarjoaa palvelua, jossa maanäytteet otetaan koneellisesti. Katso koneellista maanäytteenottoa tarjoavien tahojen yhteystiedot nettisivuiltamme
  • Peruskoneena käytetään maastoajoneuvoa, joka on varustettu hydraulisella maanäytekairalla, GPS -paikantimella ja ohjelmalla, joka kerää näytteiden paikkatiedon ja tunnisteen.
  • Kun maanäytteet on kerätty, tehdään analyysitilaus Tilauslaarin (sähköisen tilausjärjestelmän) kautta.
  • Maanäytteet toimitetaan laboratorioon edelleen perinteiseen tapaan postitse, itse tuoden tai näytteenottourakoitsijan toimesta.

Paikkakohtainen näytteenotto kannattaa tilata/varata hyvissä ajoin. Pari kuukautta etukäteen tehty tilaus on näytteenottajan kannalta helpompi hoitaa kuin kahden viikon toimitusajalla tehtävä näytteenotto.

Mönkijän näytteenottokapasiteetti on parhaimillaan 10-15 näytettä tunnissa. Kertyneiden kokemusten perusteella suoritukset ovat olleet 80, parhaimpina jopa 120 maanäytettä päivässä. Tilussuhteet vaikuttavat ratkaisevasti asiaan kuten tavanomaisessakin näytteenotossa.

Samankaltaista sisältöä