Olet täällä

Seleenin ja E-vitamiinin puute - Lihasika

AIHEUTTAJA: Liian vähäinen seleenin ja E-vitamiinin saanti esim. hyvin rasvapitoisen rehun yhteydessä.

RISKITEKIJÄT: Pilaantuneet rasvat, happosäilötty vilja, huonolaatuinen vilja.

TAUDIN YLEISYYS: Tapauksia esiintyy satunnaisesti.

OIREET:.Tyyppillinen tapaus on 20-50 kg nopeakasvuisen sian äkkikuolema. Edeltäviä oireita voi olla lihasheikkous, ontuminen ja haluttomuus liikkua.

DIAGNOOSI PERUSTUU: Oireisiin.

HOITO JA EHKÄISY: Suositusten mukainen ruokinta. Lisävitamiinit, jos riskitekijöitä esiintyy.

Samankaltaista sisältöä