Olet täällä

Pienkuormaaja tulessa

Ennaltaehkäisy

 Melan Työtehoseuralla teettämän tuoreen selvityksen mukaan pienkuormaajat aiheuttavat monenlaisia vaaroja. Paloriskien vähentämisen kannalta keskeisimpiä ovat päävirtakytkimen käyttö, syttyvän materiaalin puhdistaminen koneen päältä ja polttoaineen pääsyn estäminen kuuman koneen tai akun päälle. Polttoaineriskien vähentämiseksi pitää koneen tankkaus tehdä ulkotilassa ja polttoaineletkut tarkistaa säännöllisesti ja vaihtaa tarpeen vaatiessa. 

<< Miten olisi voinut käydä

Korvaus >>