Olet täällä

Visuaalisuus on MtechSalesMapin ydin – asiakastieto ja paikkatieto samassa paketissa kartalla

Tekniikan kehittyminen ja avoimen datan määrän lisääntyminen ovat mahdollistaneet visuaalisuuden edistämisen yrityksissä aivan uudella tavalla. MtechSalesMap on tästä hyvä esimerkki.

Lähes kaikki ovat kuulleet sanonnan ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Sanonta pitää itse asiassa yllättävän hyvin paikkansa. Näkö on ihmisen tärkein aisti, ja sen avulla hahmotamme parhaiten ympäröivää maailmaa – oli kyse sitten arkielämästä tai yritysmaailmasta.

Vaikka visuaalisuuden merkitys on tiedostettu yritysmaailmassa jo pitkään, vasta nykytekniikka sekä lisääntynyt avoimen datan määrä on mahdollistanut visuaalisuuden huomioimisen yrityksen toiminnassa aivan uudella tavalla. Ei siis ihme, että visuaalisuuden merkitys on koko ajan kasvussa.

Yritysmaailmassa päätöksenteko perustuu pitkälti dataan, jonka määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina. Visualisointi auttaa muodostamaan kokonaiskuvan datasta helposti ymmärrettävällä tavalla.

MtechSalesMapissa tieto esitetty visuaalisena näkymänä - karttana

Mtech Digital Solutionsin kehittämä MtechSalesMap osuu palveluna visuaalisuuden hyödyntämisen ytimeen. Palvelu näyttää yritykselle tärkeät asiakas- ja myyntitiedot karttana, visuaalisessa ja selkeässä muodossa. Sovelluksen avulla yritys näkee, missä asiakkaat sijaitsevat ja millainen myyntipotentiaali eri alueilla on.

Karttasovellukseen koottua tietoa – kuten yritykselle kertynyttä myyntitietoa ja avointa dataa – voi suodattaa ja analysoida sujuvasti hakukriteerien avulla. Myynnin johtaminen ja suunnittelu helpottuvat, kun esimerkiksi eri asiakassegmentit, tuoteryhmät ja niiden myyntivolyymit ovat selkeästi esitettyinä visuaalisena karttanäkymänä. Näin myös resurssit saadaan kohdistettua oikeaan paikkaan.

MtechSalesMapissa on haluttu korostaa helppoa tiedon esitettävyyttä ja ymmärrettävyyttä. Tämä on toteutettu visuaalisuuden keinoin erilaisilla teemoilla ja värikoodauksilla, soveltuvimpia taustakarttoja hyödyntämällä.

Visuaalisuus on koko palvelun juju, se on asiakastiedon ja paikkatiedon esittämistä helposti ymmärrettävässä muodossa. Palvelua voi käyttää niin myynnin johtamiseen kuin myyntitoiminnan jokapäiväiseen suunnitteluunkin.

Uusia visuaalisia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti

Vaikka MtechSalesMap on saanut ensimmäisiltä käyttäjiltään jo paljon kiitosta toimivuudestaan, tullaan palvelua kehittämään myös tulevaisuudessa.

Palveluun kehitetään koko ajan uusia visuaalisia ominaisuuksia, joita käyttäjätkin kiitettävästi meille ehdottavat. Heitä kuulemmekin mieluusti palvelun jatkokehitystarpeissa.

Kommentit