Olet täällä

Ruoho vihreämpää aidan toisella puolella?

Jos ruoho ei ole vihreämpää tuolla läntisen naapurimme mailla, niin heillä on ainakin avaimet ja resurssit savipellon mururakenteen parantamiseen. Ruotsin säädöskokoelmassa julkaistiin uudet, 1. tammikuuta 2018 voimaan astuneet ehdot LOVA-tuille (Lokala Vattenvårdsprojekt, SFS 2017:1299). Tukiehdot luovat ihanteelliset mahdollisuudet vesistökuormituksen vähentämiseen, eikä menetelmien kirjoa ole rajattu tiukasti valikoituihin menetelmiin.

Tukiehtojen väljyyden ansiosta myös tiiviiden savipeltojen valumavesien aiheuttamaa fosforikuormitusta voidaan vähentää kustannustehokkaasti: rakennekalkitukselle voidaan myöntää jopa 80 %:n tuki. Rakennekalkitus on kertaluontoinen tiiviin savipellon kalkitusmenetelmä, jossa kuivahkoon savimaahan levitetään kesällä tai sänkikalkituskaudella vähintään 7 tn/ha reaktiivista rakennekalkkia. Levitysmäärät voivat olla myös suurempiakin pellon viljavuusanalyysin tulosten perusteella. Läntisen naapurimme kokemuksissa tiivistyneisiin notkelmiin on levitetty jopa kaksinkertaisia rakennekalkkimääriä. Levityksen jälkeen kalkki muokataan peltoon esimerkiksi lautasmuokkaimella vähintään 48 h sisällä levityksestä. Ja jos on yhtään syytä epäillä ensimmäisen muokkauskerran riittävyyttä, niin muokkaus toiseenkin kertaan heti perään saattaa olla juuri se vaadittu toimenpide parhaan mururakenteen saavuttamiseksi.

Vaikka meillä täällä Suomessa ei ole tuota läntisen naapurimme kadehdittavaa tukijärjestelmää, saattaa savipellon huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rakennekalkitus olla juuri se toimenpide, joka maksaa itsensä takaisin monella saralla:

  • savimaan parantunut mururakenne vähentää fosforivalumia ja ohjaa ravinteet kasvien juurien käyttöön
  • hyvärakenteisessa maassa kasvien juuret ylettyvät syvemmälle ja ravinteiden käyttö tehostuu
  • edellä mainitut hyödyt yhdessä pellon optimi-pH:n kanssa vaikuttavat väistämättä edullisesti muodostuvaan satoon

Nyt viimeisten hankilevityskelien aikaan onkin sopiva hetki uhrata ajatus sellaisten peltolohkojen rakennekalkitustarpeeseen, joissa ensi kesänä olisi joka tapauksessa tarkoitus muokata peltoa.

Lisätietoja rakennekalkituksesta

Kommentit