Olet täällä

Kotimainen vilja on edellytys Koskenkorvan tehdasalueen kehittymiselle

Koskenkorvan tehdasalueen teollisen toiminnan edelleen kehittämiselle ja kasvulle raaka-aineen saatavuuden varmistaminen on suuri haaste. Toimitusvarmuus on ykkösasia teollisille asiakkaillemme.

Koskenkorvan tehdasalue on kehittynyt voimakkaasti jo useiden vuosien ajan. Altian tuotantokapasiteettia on nostettu erilaisten investointien avulla, niin että tärkkelystuotannossa on päästy yli 65 miljoonan kilon tuotantokapasiteettiin. Kotimaisen viljan käytössä on rikottu ennätyksiä vuosi toisensa jälkeen. Samalla tehdasalueella A-Rehu on omalta osaltaan kasvattanut tuotantokapasiteettia ja julkaisi elokuussa aloittavansa laajennuksen suunnittelun. Viljankäytön osalta kasvu-uralla jatkaaksemme tarvitsemme kuitenkin varmuuden raaka-aineen saatavuudesta myös tulevina vuosina.

Altian Koskenkorvan tehtaan yksikön vetovastuussa minulle on ensiarvoisen tärkeää tärkkelyksemme toimitusvarmuus paperi- ja kartonkiteollisuuteen. Kahden haasteellisen kasvukauden jälkeen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen on meille iso haaste nyt, kuten myös jatkossakin teollisen toiminnan edelleen kehittämisen ja kasvun näkökulmasta.

Työskentelin aikaisemmin kilpailevan yrityksen palveluksessa Euroopassa ja olen läheltä seurannut suurten yritysten tarvetta ja tapaa varmistaa oma tuotantonsa hankkimalla raaka-aineet kahdelta tai kolmelta keskeiseltä toimijalta. Mikäli Altia ei pysty olemaan luotettava ja hintakilpailukykyinen raaka-ainetoimittaja paperi- ja kartonkiteollisuuden asiakkailleen, hankkivat he raaka-aineensa Euroopasta tuomalla. Tämä siirtää tuotannon sekä kasvun mahdollisuuksia pois kotimaasta. Sama logiikka pätee Koskenkorvan etanoliin perustuvien teknisten etanolituotteiden ostajille; tuotteiden hinta ja toimitusvarmuus ovat etusijalla toimittajavalinnassa.

Paperi- ja kartonkiteollisuudelle tehtaiden häiriötön toiminta ja siten toimitusvarmuus on aina ykkösasia. Altia kotimaisena toimittajana on kuljetusten osalta etulyöntiasemassa suomalaisille tehtaille ja pyrimme kaikin tavoin takaamaan tärkkelyksen häiriöttömän toimitusketjun ja siten vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin. Tämän hetkinen viljan hinta asettaa samalla haasteita tärkkelyksen kilpailukykyiselle hinnoittelulle tuontituotteita vastaan. Itse haluaisin kuitenkin nähdä kuluvan satovuoden yli ja uskoa kotimaisen tärkkelysteollisuuden hyvän kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Koskenkorvan tehdasalueelle tehtyjen investointien pohjana on aina tehtaan alusta asti ollut vahva kotimainen viljantuotanto. Se on edelleen ehdoton edellytys Altian Koskenkorvan tehtaan tuotannolle, niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Partner: 

Kommentit

Anonymous

Tärkeintä hankkia mahdollisimman halpaa ohraa että huipputulosta tekevät paperi- ja kartonkitehtaat "pärjäävät". Viljelijöillä ei niinkään väliä kun on ollut vasta pari vähä poikkeuksellista vuotta takana. Tämä käsite leimaa hyvin Altian ajattelutapaa. Ei missään nimessä ohraa heille. Mieluummin laivaan ja lahden yli ,hankkikoot takaisin sen sieltä tai muualta ja huomaavat mitä se ohra oikeasti maksaa tai mitä siitä pitäisi maksaa meille viljelijöille. Nyt lopetetaan tämä pörssiyhtiön tukeminen.