Olet täällä

Trans Farm käynnisti öljyhampun sopimustuotannon

Öljyhampun esiinmarssia on osattu odottaa jo useamman vuoden ajan. Trans Farmilla on seurattu mm. ruokatrendien kehitystä ja näiden seurauksena on tehty päätös laajentaa öljyhampun sopimusviljelyttämistä kylvösiemenistä elintarvike- ja rehusiemenen viljelyttämiseen ja prosessointiin.

Elintarvikkeissa ja rehuissa käytettävä ravinteikas siemensato jalostuu monenlaisiksi terveyttä ja hyvinvointia edistäviksi tuotteiksi. Öljyhampun viljely monipuolistaa viljelykiertoa ja syväjuurisena kasvina se parantaa myös maata. Yksivuotinen öljyhamppu on myös tehokas hiilensitoja.

Jotta kasvavaan kysyntään päästään vastaamaan tehokkaasti ja hyvällä laadulla, tarvitaan sopimustuotantoon viljelijöitä, jotka ovat valmiita ottamaan haltuunsa uuden erikoiskasvin. Trans Farm on aloittanut öljyhampun tuotantosopimusten teon kaudelle 2021.

Viljely onnistuu viljatilan peruskalustolla. Tuotantopanokset ovat kylvösiemen ja lannoite. Kasvinsuojeluruiskutuksia ei tarvita, jolloin kasvukaudenaikainen työmäärä vähenee. Öljyhampun puinti alkaa syyskuun puolenvälin tienoilla. Kun huomioi sen, että öljyhampun varsi on kuitupitoinen, onnistuu puinti tavallisella puimurilla. Terien tulee olla terävät ja hyvässä kunnossa.

Öljyhampun ja päihdekäyttöön tarkoitetun hamppukasvin välillä on selkeä ero. Kylvöihin käytettävästä Finola-lajikkeesta huumaava THC-yhdisteen määrä on jalostettu niin vähäiseksi, ettei sen polttaminen anna toivottua vastetta. Trans Farmin sivulta voit lukea lisää öljyhampun viljelystä.

Jos tilallasi kaivataan vaihtelua viljelykiertoon, lähde kokeilemaan öljyhamppua. Ota yhteyttä Trans Farmille, niin saat lisätietoa asiasta.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä