Olet täällä

Kuitupellavan kasvinsuojelu

Monivuotiset rikkakasvit on syytä hävittää ennen pellavan viljelyn aloittamista, sillä pellava on huono kilpailija pitkän taimettumisvaiheen takia. Pellava on arka trifluraliinille. Jos sitä on käytetty esikasville, pellava ei idä. Myöskään MCPA-valmisteita ei suositella kuitupellavalle, koska ne "kähertävät" vartta. Rikkayrtit hävitetään pellavan ollessa 5-6 cm:n pituista. Torjuntaan sopii Ally 20 DF 15-20 g/ha + kiinnite 0,1 l/ha. Heinämäiset rikkakasvit torjutaan Agililla, jonka käyttömäärä juolavehnälle on 1-1,5 l/ha ja hukkakauralle 0,6-0,8 l/ha. Kun pellavakasvusto kehittyy tarpeeksi, siitä tulee tarpeeksi tiheä siemenrikkakasvien tukahduttamiseen. Kuitupellavan siemenviljelyksillä pellavan lehvästön ja rikkakasvien kuivattaminen tehdään 4-7 vrk ennen korjuuta korjuukypsään kasvustoon Reglonella 2-3 l/ha + kiinnite 0,1 l/ha.

Samankaltaista sisältöä