Olet täällä

Ruokohelven lannoitus

Ruokohelven fosfori- ja kaliumlannoitus tehdään viljavuustutkimuksen mukaan. Ruokohelpikasvuston perustamisvaiheessa voi tehdä varastolannoituksen fosforin ja kaliumin osalta. Typpimäärä saa olla melko matala, n. 40 kg/ha. Myös karjantaa voi käyttää perustamisvaiheessa.

Satovuosin lannoitus on kivennäismailla typpipainotteinen, 60-90 kg typpeä/ha. Turvesoilla fosforin ja kaliumin tarve on kaksinkertainen peltoviljelyyn nähden. Typen tarve voi olla vähäisempi. Perustettaessa pellon kalkitustarve tulee selvittää. Lisätietoa lannoitus ja ravinteet

 

 

 

 

 

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä