Olet täällä

Elintarvikemarkkinalaki jakaa mielipiteitä – tuottajilta kannatusta, kauppa ja teollisuus kriittisiä

Alkutuottaja on käytännössä aina sopimussuhteen heikompi osapuoli.

Elintarvikeketjun kauppatavoissa piilee monia haasteita. Alkutuottajan kannalta suurin ongelma on se, että maanviljelijä on käytännössä aina sopimussuhteen heikompi osapuoli. Riskinjako ketjussa ei myöskään nykyisellään jakaudu tasaisesti eri osapuolten välille.

Keskuskauppakamarissa Helsingissä järjestettiin eilen keskustelutilaisuus elintarvikeketjun hyvistä kauppatavoista ja esiteltiin, mitä elintarviketalouden kauppatapalautakunta on saanut vuodessa aikaan.

Kauppatapalautakunta antaa suosituksia, kannanottoja ja lausuntoja elintarvikeketjun kauppatavoista. Sen tavoitteena on entistä reilumpi elintarvikeketju.

Kauppatapalautakunta suosittelee nykyistä tasapuolisempaa riskinjakoa

Kauppatapalautakunta suosittelee nykyistä tasapuolisempaa riskinjakoa eri toimijoiden välille esimerkiksi kaupan säilyvyysehdoissa. Se peräänkuuluttaa myös kirjallisia sopimuksia suullisten sijaan sekä kiinnittämään huomiota siihen, ettei sopimuksia muuteta yksipuolisesti.

Tavarantoimittajan on myös perusteltua saada tietää hyvissä ajoin, pääseekö tuote kaupan valikoimiin sekä mahdollisista valikoimajaksojen muutoksista.

Kauppatapalautakunnan mielestä lainsäädäntöä ei elintarvikeketjuun tarvita, vaan eri sektorien aktiivinen keskustelu ja itsesääntely, eli yhteisön oma valvonta, on avain koko elintarvikeketjun menestykseen. Lautakunnan mielestä itsesääntelyn valttikortteja ovat nopeus, asiantuntemus, joustavat toimintatavat, kustannustehokkuus, vähäinen byrokratia sekä mahdollisuus anonyymiin käsittelyyn.

MTK on itsesääntelyn riittävyydestä eri mieltä. Järjestö erosi kauppatapalautakunnasta vuonna 2015, sillä se koki, ettei lautakunta ei ole pystynyt vaikuttamaan elintarvikeketjun ongelmiin riittävästi. MTK on ajanut lainsäädäntöä tilanteen parantamiseksi.

Elintarvikemarkkinalaki valmisteilla

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut lakiesityksen elintarvikemarkkinalaista. Lausuntoja esityksestä on saanut antaa 2. toukokuuta asti. Eduskunnan on määrä käsitellä lakiesitystä ensi syksynä.

Elintarvikemarkkinalakiin sisältyy myös ehdotus ruokavaltuutetusta, jonka tehtäviin kuuluisi neuvottelut, tutkimisoikeus ja tarpeen vaatiessa huomautus tai jopa julkinen varoitus.

Ministeriön mukaan neuvotteluasema elintarvikesektorilla on siinä määrin epäoikeudenmukaisesti jakautunut, että asiaan ei saada muutosta ilman elintarvikemarkkinalakia. Elintarvikeketjulle aiheutuvaa lisäbyrokratiaa pyritään kuitenkin välttämään.

”Emme halua lisätaakkaa heille, jotka hoitavat jo nyt hyvin asiansa, mutta tarvitsemme keinoja puuttua vääriin käytäntöihin”, ministeriön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila totesi.

Kauppa ja teollisuus sanovat ei elintarvikemarkkinalaille

Kaupan sekä teollisuuden edustajat pitivät elintarvikelainsäädäntöä pääosin huonona ideana.

”Toiminnan pitää olla kevyttä ja ketterää. Byrokratia tuo hitautta ja raskautta”, S-ryhmän Vähittäiskaupan hankintajohtaja Jari Simolin totesi.

Teollisuuden edustajista tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistuneet Atrian toimitusjohtaja Juha Grön ja Fazer leipomot -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Petri Kujala liputtivat myös itsesääntelyn ja keskustelun puolesta lainsäädännön sijaan, vaikkeivat yritykset aina varauksetta olekaan tyytyväisiä kaupan toimintaan.

”Kauppatavat ovat jo nyt huomattavasti parantuneet ja tervehtyneet sitten 90-luvun. Suomalaiseen kulttuuriin myös kuuluu, että pidetään sopimuksista kiinni”, Grön totesi.

Kujalan mielestä keskustelu eri toimijoiden välillä on tuonut uudenlaista avoimuutta elintarvikeketjuun.

”Vaarana on, että jos viranomainen tulee mukaan ketjuun, dialogi häviää.”

Elintarvikemarkkinalaki ei ratkaise maatalouden kannattavuusongelmaa

Toimijat yli elintarvikesektorirajojen myönsivät, että maatalouden kannattavuustilanne on tällä hetkellä kestämätön. Muutama toimija muistutti puheessaan, että elintarvikemarkkinalaki ei maataloustuotteiden hintaongelmaan tuo helpotusta.

”Tiedämme kyllä, että hintaan emme voi vaikuttaa, mutta haluamme, että riskit jakaantuvat. Tällä hetkellä riskit jäävät alimmalle portaalle”, MTK:n lakimies Marica Twerin muistutti.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä