Olet täällä

EU:n suorat maataloustuet vuodelle 2021 vahvistettiin

Valtioneuvosto on vahvistanut EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät ja yksikkötukitasot vuodelle 2021 sekä muiden EU:n suorien tukien määrät.

Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä enintään 101,1 milj. euroa. Palkkioiden varsinaisia ehtoja ei viime vuodesta ole muutettu, mutta C-tukialueen nautapalkkion enimmäismäärä on noin 4,9 milj. euroa alempi kuin viime vuonna. Tämä vähennys johtuu noin 2,7 milj. euron varainsiirrosta valkuaiskasvien palkkioon ja 0,5 milj. euron varainsiirrosta sokerijuurikkaan palkkioon sekä tuotantosidonnaisen tuen enimmäismäärän noin 1,7 milj. euron alenemasta. Vähennetty määrä kompensoidaan tuottajille kansallista C–tukialueen tukea korottamalla. 

Tuotantosidonnaisia palkkioita maksetaan Etelä-Suomen AB-tukialueella lypsylehmistä, kutuista, uuhista sekä avomaanvihannesviljelystä. Lisäksi palkkiota maksetaan kaikilla tukialueilla koko maassa naudan- ja karitsan- sekä kilinlihan tuotannosta ja valkuais- ja öljykasvien, rukiin, sokerijuurikkaan sekä tärkkelysperunan viljelystä.

Lypsylehmäpalkkiota voidaan maksaa enintään 32,0 milj. euroa, nautapalkkiota enintään 49,38 milj. euroa, lammas- ja vuohipalkkioita enintään 2,8 milj. euroa sekä peltokasvien palkkiota enintään 13,7 milj. euroa.

Kaikkien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisteritietoihin. Tämän vuoksi eläinten rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä on noudatettava, muun muassa tapahtumien 7 vuorokauden ilmoitusajoista on syytä huolehtia tarkasti.

Muista suorista tuista vahvistettiin perustuen määräksi eteläisellä AB-tukialueella 122,37 euroa hehtaarilta ja pohjoisemmalla C-tukialueella 106,22 euroa hehtaarilta. Viherryttämistuen määräksi vahvistettiin AB-tukialueella 74,00 euroa hehtaarilta ja C-tukialueella 64,30 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän EU-tukea maksettaisiin nyt vahvistetun perusteella 81,00 euroa hehtaarilta. Tukitasoja tarkennetaan myöhemmin, kun lopulliset hakumäärät ovat tiedossa. 

Perustukeen käytetään vuonna 2021 enintään noin 250 miljoonaa euroa, viherryttämistukeen enintään noin 155 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän tukeen enintään noin 10 miljoonaa euroa.

Palkkioiden enimmäismäärät ja arvioidut yksikkötasot, joita kuitenkin vielä tarkennetaan vuoden lopulla maksettavaan ensimmäiseen maksuerään sekä kesäkuussa 2022 maksettavaan loppumaksuun.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä