Olet täällä

Komissio hyväksyi Suomen esityksen tuotantosidonnaisen EU-tuen määrän vakiinnuttamisesta

Euroopan unionin komissio on hyväksynyt Suomen muutosesityksen EU:n suorista tuista. Päätöksen johdosta vuosina 2017–2020 viljelijöille maksettava EU:n tuotantosidonnaisen tuen kokonaismäärä säilyy vuoden 2016 tasolla. Komission alkuperäisen päätöksen mukaan tuen määrä olisi vuosittain pienentynyt vuosina 2017–2020.

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että muutoksen myötä Suomelle tärkeä tuotantosidonnaisten EU-tukien ja kansallisten tukien muodostama kokonaisuus voidaan valmistella vuosittain vakaalta pohjalta. Päätös säilyttää myös perustuen vakaalla tasolla loppukauden ajan.

Suomen pohjoisissa tuotanto-oloissa tuotantosidonnaisella tuella on erittäin suuri merkitys ruuan alkutuotannon turvaamiselle. Komissio hyväksyi vuonna 2015 Suomen esityksen maksaa tuotantosidonnaista tukea noin 104 miljoonaa euroa. Määrää olisi komission alkuperäisen päätöksen mukaan pitänyt alentaa asteittain niin, että vuonna 2020 tuki olisi ollut 94 miljoonaa euroa.

Suomi perusteli muutosta komissiolle maatalouden huonolla kannattavuudella, ja muutosesitys hyväksyttiin. Tukea voidaan maksaa vuosina 2017 - 2020 vuoden 2016 tapaan vuosittain runsaat 102 miljoonaa euroa.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa, että Suomen esityksen läpimenoon voi olla syystäkin tyytyväinen. Tämä on yksi niistä monista maatalouden kannattavuuskriisissä auttavista toimista, joita olemme aktiivisesti edistäneet niin EU-tasolla kuin kotimaassakin. Vakaa tukikokonaisuus on erittäin tärkeä selkänoja viljelijöille, joita markkinakehitys on kurittanut viime vuosina, painottaa

Lisäksi komissio vahvisti lähinnä teknisiä muutoksia lammas- ja vuohipalkkion ikä-, teuraspaino- sekä karitsointiehtoihin. Muutokset on jo huomioitu tämän vuoden tukihakuohjeissa.Tuotantosidonnaisessa tuessa teuraskilin vähimmäispainoa ja yläikärajaa laskettiin. Tavoitteena on lisätä lihantuotantoon tulevien kilien määrää ja samalla alentaa teurastuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kuttujen poikimavaatimuksesta luovutaan.

Lampaanlihan tuotantoa aloittavan tilan ei tarvitse aloitusvuonna täyttää karitsointiehtoa. EU:n palkkio myönnetään tilan aloitusvuonna uuhimäärän perusteella. Ehto vastaa nyt C-tukialueen kansallisen pohjoisen uuhituen ehtoa.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä