Olet täällä

Kosteikkojen perustamiseen ja perinnemaisemien ennallistamiseen ei tukea ensi vuonna

Kosteikkojen perustamiseen ja perinnemaisemien ennallistamiseen ei voi hakea tukea ensi vuonna. Toimenpiteisiin varattu rahoitus on käytetty niin hyvin, ettei uutta hakukierrosta järjestetä vuonna 2018, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tiedottaa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kosteikkojen perustamiseen ja perinnebiotooppien ennallistamiseen on varattu yhteensä kuusi miljoonaa euroa vuosille 2014–2020.

”Kiinnostus näihin ympäristön kannalta suotuisiin toimiin oli suurta heti kauden alusta alkaen, MMM:n ylitarkastaja Anna Schulman kertoo tiedotteessa.

”Hyviä hakemuksia saatiin jo ensimmäisinä vuosina runsaasti ja siksi näihin varattu rahoitus päätettiin käyttää etupainotteisesti kauden alkupuoliskolla.”

Jo perustetuista kosteikoista ja perinnebiotoopeista ympäristösopimuksia myös jatkossa

Hakemuksista on valittu rahoitettaviksi ne, joiden vaikutukset on arvioitu suurimmiksi. Reilut kaksi kolmasosaa hakijoista on saanut rahoitusta.

Vaikka uusista kohteista ei sopimuksia tehdä ensi vuonna, on jo perustettujen tai kunnostettujen kosteikkojen sekä perinnebiotooppien hoitoon mahdollista saada ympäristösopimuksia myös jatkossa.

Kosteikoilla ja perinnemaisemilla luonto- sekä virkistysarvoa

Kosteikot ja perinnemaisemat tarjoavat elinolot monille harvinaistuville lajeille sekä virkistysarvoa ihmisille. Kosteikot kohentavat myös lähijärvien tilaa pidättämällä pellosta sadevesien mukana huuhtoutuneita ravinteita ja estämällä niiden päätymistä alapuolisiin vesistöihin.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä