Olet täällä

EU:n suorien tukien vuoden 2020 yksikkötasoja tarkennettiin

Valtioneuvosto vahvisti 3.12. vuodelta 2020 maksettavien EU:n kokonaan rahoittamien viljelijätukien ensimmäisen maksuerän yksikkötasot. Ruokavirasto aloittaa tukien maksun 10. joulukuuta. Nautaeläinpalkkioiden maksaminen alkaa 17. joulukuuta.

EU:n suoria tukia vuodelta 2020 maksetaan yhteensä yli 500 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä maksuerässä joulukuussa perustukea maksetaan noin 237 miljoonaa, viherryttämistukea noin 145 miljoonaa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,6 miljoonaa ja tuotantosidonnaista peltokasvipalkkiota noin 15 miljoonaa euroa. Joulukuussa näitä tukia maksetaan noin 95 prosenttia vuoden 2020 enimmäismääristä.

Nuorille viljelijöille lisää tukea

Nuoren viljelijän EU-tuen tukitasoa korotettiin merkittävästi. Tukitaso on 82 euroa hehtaarilta koko maassa. Vuonna 2019 tukitaso oli 54,30 euroa hehtaarilta. Tukitasoa voitiin nostaa, koska vuosi 2020 oli EU-säädösten mukaisesti ensimmäinen vuosi, jolloin nuoren viljelijän tukeen oikeuttavia ovat viitenä edeltävänä vuonna maataloustoiminnan aloittaneet viljelijät. Viime vuonna tässä tarkasteltiin kuutta edeltävää vuotta. Tähän tukeen oikeutettujen hakijoiden määrän vähenemisestä huolimatta tukeen päätettiin kuitenkin edelleen käyttää EU-säädösten mahdollistama enimmäismäärä eli kaksi prosenttia EU:n suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä.

Tukitason korotus helpottaa nuorten viljelijöiden asemaa maataloustoiminnan aloittamisvaiheessa. Nuoren viljelijän tukea myönnetään enintään 90 suorien tukien tukioikeudelta viljelijää kohden.

Perustuen tukioikeuden suuruus 124,39 €/ha tai 108.14 €/ha

Perustuki maksetaan vahvistetun tukioikeuden suuruuden perusteella. Tukioikeuden suuruus eteläisellä AB-tukialueella on nyt 124,39 euroa hehtaaria kohti ja pohjoisella C-tukialueella 108,14 euroa.

Viherryttämistuen tukitaso on AB- alueella 75,20 euroa ja C-tukialueella 65,40 euroa hehtaarilta.

Kaikkia em. tukitasoja tarkennetaan vielä uudelleen ennen toisen maksuerän maksamista ensi kesäkuussa.

Valkuaskasvien peltokasvipalkkiota korotettiin

Tuotantosidonnaisen tuen enimmäismäärä on noin 102 miljoonaa euroa, josta nautaeläinpalkkioihin käytetään noin 86 miljoonaa euroa. Tästä määrästä maksetaan noin 59 miljoonaa euroa ensimmäisessä maksuerässä 1.1. - 15.9.2020 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleiden nautojen ja lypsylehmien perusteella.

Vahvistettuja palkkioiden yksikkötasoja tarkennetaan vielä ennen loppuerän maksamista viimeistään ensi kesäkuun loppuun mennessä.  Silloin myös teurashiehojen palkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä.  

Valkuaiskasveille maksettavaa peltokasvipalkkiota korotettiin 2,7 miljoonalla eurolla, joten maksettava enimmäismäärä on enintään 9 miljoonaa euroa. Vastaava määrä on vähennetty C-tukialueen nautapalkkiosta. Vähennetty määrä kompensoidaan tuottajille kansallista C –tukialueen tukea korottamalla. Lisää aiheesta viime keväänä 21.4. julkaistusta ministeriön tiedotteesta tästä

Tuotantosidonnaisten tukien ensimmäisessä maksuerässä maksettavien tukien määrät

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä