Olet täällä

Hakemustulvan takia joutoalueiden metsityksen saa pääosin aloittaa vasta vuonna 2022

Metsitystuen haku avautui maaliskuun alussa. Maanomistajat ovat hakeneet uutta joutoalueiden metsitystukea erittäin vilkkaasti kuluvan kevään aikana, sillä tähän mennessä Suomen Metsäkeskukseen on saapunut yli tuhat tukihakemusta. Niistä Metsäkeskus on hallinnollisesti tarkastanut noin 700 ja lähettänyt ely-keskukseen lausunnolle.

Metsäkeskukseen on alkanut saapua ely-keskuksen lausuntoja huhtikuun lopusta alkaen. Ely-keskuksen lausunto metsitystuen edellytyksistä on sitova. Lausuntojen valmistelu vie aikaa, sillä ely-keskuksen kuuluu tarkastaa muun muassa, että metsitys ei heikennä luonnon monimuotoisuutta eikä vaikeuta avoimen maaseutumaiseman säilyttämistä. Ely-keskus tarkastaa myös, että metsitettävä alue ei ole viljelykäytössä ja on poistettu myös viljelyrekisteristä, ja että alueen vesitalousasiat ovat kunnossa. 

Kaikista Metsäkeskukseen saapuneista metsitystukihakemuksista voidaan tehdä tänä keväänä päätös vain pienelle osalle tuen hakijoista. Metsitystöiden tekeminen siirtyy siis suurelta osin kevääseen 2022.

Töitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista, sillä metsitystukihakemusta ei voida hyväksyä, jos työt on aloitettu ennen tukipäätöstä.  

Lausuntoruuhkan purkaminen vuoden loppuun mennessä?

Lausuntoja koordinoivasta Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta arvioidaan, että lausuntoruuhka saadaan purettua vuoden loppuun mennessä. Ely-keskukset ovat pyytäneet lisäresursseja lausuntojen käsittelyn nopeuttamiseksi.  

"Nyt on tärkeää säilyttää maltti ja odottaa rauhassa tukipäätöstä. Etukäteen tehdyt pienetkin ojanpientareiden raivaukset saattavat johtaa hakemuksen hylkäämiseen", sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta. 

Lisätietoja metsitystuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä