Olet täällä

Kylvetäänkö riistapelto?

Riistalle viljeltävällä ravinnolla parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Maatalouden ympäristökorvaus mahdollistaa peltokohteiden sijainnista ja maanomistajan tukisopimuksista sekä mielenkiinnosta riippuen riistakasvien viljelyn.

Yhteistyö maanviljelijän ja metsästysseuran välillä on ensiarvoisen tärkeää. Metsästysseuran kannattaa ottaa ajoissa kevättalvella maanomistajaan yhteyttä. Näin parhaat kohteet ja menetelmät on hyödynnettävissä viljelijän tukihakuprosessissa. Parhaimmillaan yhteistyö helpottaa viljelijän työtä ja kustannuksia.

Vuosittain riistakasveilla perustettava monimuotoisuuspelto on kylvettävä 30.6. mennessä. Vaihtoehtoisesti riistapelto voidaan perustaa syyskylvöisillä kasveilla, jolloin se on riistan hyödynnettävissä läpi talven ja peltoriistan suojana seuraavan kevään toukotöiden aikaan. Riistakasveja voidaan viljellä samalla lohkolla yksi tai useampi kasvukausi. Monilajikkeiset riistakasvikaistat lisäävät monimuotoisuutta ja reunavyöhykettä.

Riistapeltojen sijainnilla on merkitystä hirvieläimille. Ne tarvitsevat suurempia pinta-aloja riistapeltoa kuin pienriista. Riistapeltojen harkitulla sijoittelulla voidaan jossain määrin ohjata hirvieläinten ravinnonkäyttöä. Liikennevahinkojen ennaltaehkäisemiseksi pellot tulee perustaa riittävän etäälle vilkasliikenteisistä teistä. Peltoja ei tule myöskään perustaa vilkkaiden teiden molemmin puolin, jotta vältetään eläinliikennettä tien ylitse.

Lähtökohtaisesti riistapelloiksi soveltuvia viljelykohteita ovat maatalouden eri tukimuotojen ja sopimusten ulkopuolelle jääneet tai viljelemättömät kohteet kuten pienet metsäpellot. Maatalouden ympäristökorvausohjelma tarjoaa kuitenkin myös hyviä vaihtoehtoja riistanhoitoon tukikelpoisilla lohkoilla. Riistapellot sisältyvät tukimuodoissa monimuotoisuuspeltoihin.

Lähde: Suomen riistakeskus
Kuva: Hannu Huttu / Suomen riistakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä