Olet täällä

Avenan öljykasvikysely: lannoitus

Avenan öljykasvikyselyn tulosten perusteella kevätrypsin ja -rapsin lannoitusmäärissä voisi olla tarkentamisen varaa ylöspäin. Lannoitusta voi tarkentaa sato-odotusten mukaan mm. jakamalla lannoitus useampaan kertaan.

Myös öljykasvit tarvitsevat riittävästi ravinteita sadonmuodostukseen

Kevätöljykasveille annettiin kyselyn vastausten perusteella hehtaaria kohden keskimäärin: 111 kg typpeä, 11 kg fosforia, 23 kg kaliumia sekä 17 kg rikkiä. Kevätrypsillä lannoitemäärät näyttäisivät olevan jonkin verran kevätrapsia alhaisempia.

Rypsi ja rapsi tarvitsevat riittävästi ravinteita, jotta lidut täyttyvätLannoitussuositusten mukaan 110-120 kg/ha typpimäärää suositellaan, kun satotavoite on 1750 kg/ha. Suurempia satotasoja tavoiteltaessa pitää lannoitusmäärää etenkin typen osalta kasvattaa. Nostovaraa näyttäisi olevan myös rikin ja kaliumin määrissä, jo 1750 kg/ha satotavoitteella. Rikki on öljykasveille tärkeä ravinne ja ne tarvitsevat sitä 1 kg jokaista 5 kg typpeä kohden.

Kyselyssä oli lannoitusmäärissä oletusten mukaisesti hajontaa ja lannoitusmäärät esimerkiksi typen osalta vaihtelivat 80-150 kg/ha välillä, yleisimmin 90-120 kg/ha välillä.

Eniten hajontaa oli fosforilannoituksen määrissä, mikä selittynee sillä, että lannoitussuunnitelmissa huomioidaan maaperän fosforiluokka. Muutoinkin viljavuustutkimuksen tulokset ovat lannoitussuunnitelmien taustalla.

Anna lisätyppi ajoissa

Kylvön yhteydessä annetun starttifosforin on todettu nopeuttavan taimettumista etenkin viileissä olosuhteissa. Lannoitteessa fosfori on nopeasti liukenevassa muodossa.

Kylvölannoitusta voidaan hyvin täydentää kasvukaudella kasvuolosuhteiden ja sato-odotuksen mukaan. Suositus on, että jaettaessa lannoitus annetaan 2/3 typestä kylvön yhteydessä. Samassa yhteydessä kannattaa antaa myös kaikki fosfori sekä kalium sekä valtaosa rikistä.

Lisätyppilannoitus tulee antaa ruusukevaiheen loppupuolella tai varrenkasvuvaiheen alussa, koska rypsin ja rapsin typenotto on silloin suurimmillaan. Tällöin myös kasvusto kasvaa vauhdilla ja ajoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Typpi on oleellinen ravinne sadonmuodostuksessa, mutta etenkin rapsilla tulee huomioida, että liian suuri typpilannoitusmäärä voi myös viivästyttää tuleentumista.

Kyselyyn vastanneista viljelijöistä noin puolet antoi kaikki lannoitteet kylvön yhteydessä. Vastaajista 21 % lannoitti useampaan kertaan ja 15 % käytti lisäksi hivenlannoitteita. Todennäköisesti erilaisia lannoitustapoja on näiden vaihtoehtojen lisäksi enemmän. Lähes kaikki vastaajat käyttivät lannoitukseen kivennäislannoitteita. Myös karjanlannan tai lietteen käyttö on öljykasveilla mahdollista, kun lannoitusta täydennetään tarpeen mukaan mm. hivenlannoituksella.

Lehtilannoitteilla voi korjata hivenpuutteita

Hivenravinteista etenkin mangaani ja boori ovat öljykasveille tärkeitä. Näitä ja muita mahdollisia hivenravinnepuutteita voi korjata ennen kukintaa lehtilannoitteilla. Markkinoilla on useita myös suoraan öljykasveille räätälöityjä valmisteita, joilla voidaan täydentää myös rikin tarvetta. Lehtilannoitteet voi sekoittaa useamman tuholaistentorjunta-aineiden kanssa ja lannoituksen voi tehdä kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä. Varmista sekoitettavuus ennen käyttöä.

Avenan öljykasvikysely 2017

Avena selvitti kyselyllä kevätöljykasvien viljelykäytäntöjä ja viljelyn pullonkauloja. Maaliskuun alkuun mennessä Avenan kyselyyn vastasi 230 kevätrypsin ja -rapsin viljelijää. Vastaajista 60 %:n tilalla oli viljelty öljykasveja yli 10 vuotta. Joukossa oli eri ikäisiä vastaajia ja lähes puolet viljeli yli 100 hehtaarin tilaa. Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille!

Tämä on #öljykasvikysely - juttusarjan toinen osa. Ensimmäisessä osassa käsiteltiin kylvöä ja siemenmäärää

Kommentit

Samankaltaista sisältöä