Olet täällä

EU-tilintarkastajat: Viherryttäminen ei juurikaan edistä maatalouden ympäristöystävällisyyttä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreen raportin mukaan vihreisiin käytäntöihin kannustavilla tukimaksuilla tuskin merkittävästi edistetään yhteisen maatalouspolitiikan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

Tilintarkastajat havaitsivat, että uudet viherryttämisen tukimaksut ovat lisänneet järjestelmän monimutkaisuutta. Ne eivät ole myöskään johtaneet viljelykäytäntöjen muutokseen kuin vain noin viidellä prosentilla EU:n maatalousmaasta. Tämä johtuu lähinnä siitä, että merkittävä osa tuetuista käytännöistä olisi toteutettu myös ilman tukea.

Tarkastajat tutkivat aihetta haastattelemalla Kreikan, Espanjan, Ranskan, Alankomaiden ja Puolan viranomaisia.

Viherryttämiseen kuluu 12 miljardia euroa EU-tukia vuodessa

Viherryttäminen otettiin käyttöön EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vuoden 2013 uudistuksen yhteydessä. Tuen avulla oli tarkoitus palkita viljelijöitä sellaisista myönteisistä vaikutuksista ympäristöön, joista ei muuten saada korvausta markkinoilla.

EU käyttää viherryttämistukeen 12 miljardia euroa vuodessa. Määrä on 30 prosenttia kaikista suorista maataloustuista ja lähes kahdeksan prosenttia EU:n koko talousarviosta.

Tilintarkastajat suosittelevat tukien ehdollistamista

Tarkastajat suosittelevat tukitoimien kehittämistä seuraavalle CAP-uudistukselle. Tilintarkastajien mukaan viljelijöiden pitäisi saada EU:n maataloustukia vain siinä tapauksessa, että he noudattavat tiettyjä ympäristöön liittyviä perusvaatimuksia.

Ympäristö- ja ilmastoasioita edistävissä maatalousohjelmissa olisi tarkastajien mukaan oltava tavoitearvot tuloksille. Rahoitusta olisi myönnettävä viljelijälle aiheutuneiden kulujen sekä ympäristövaatimusten perustason ylittävistä toimista aiheutuvan tulonmenetyksen perusteella.

Jäsenvaltioiden tulisi valita sellaiset tukivaihtoehdot, jotka ovat vaikuttavia ja tehokkaita ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta, tarkastajat painottavat.

 

Lähde: EU-uutiset.fi

Kommentit

Samankaltaista sisältöä