Olet täällä

Syysviljojen valikoimassa runsaasti uutuuksia

Tilasiemenellä on kattava ruis- ja vehnälajikevalikoima syksyn kylvöille. Uudet hybridit nostavat sato-odotukset seuraavalle tasolle, saatavilla myös tutut ja hyväksi koetut populaatiolajikkeet. Rukiin ja vehnän lisäksi valikoimasta löytyy syysruisvehnä ja syysrapsi.

Syysruis KWS Trebiano

KWS Trebianon satopotentiaali on aikeisempia lajikkeita parempi, myös sen taudinkestävyys on edeltäjiä parempia. KWS Trebiano on ollut yhden vuoden virallisissa lajikekokeissa. Se oli viime vuoden kokeissa yksi satoisimmista ruislajikkeista ja sen talvituhot olivat alhaiset. KWS Trebiano on laadultaan myllykäyttöön soveltuva lajike; sakoluku, hehtolitrapaino ja jyväkoko ovat hybridirukiille tavanomaiset. Korsi on muita hybridirukiille pidempi mutta sen korrenlujuus on yksi hybridirukiiden parhaita. PollenPlusTM -lajike.

Syysruis KWS Tayo

Kuivuutta kestävä, erinomaisen satopotentiaalin omaava hybridi. KWS Tayo kylvettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa virallisiin kokeisiin, joten Suomen osalta ei ole vielä virallisia koetuloksia. Ruotsin ja Tanskan virallisissa kokeissa se on menestynyt hyvin ja on ollut selvästi esim. KWS Livadoa satoisampi ja aikaisempi lajike. PollenPlusTM -lajike.

PollenplusTM
Saksalainen KWS Lochow GMBH on hybridirukiin jalostuksen uranuurtajia. Hybridirukiin jalostustaan he kehittävät jatkuvasti ja yksi merkittävistä edistysaskelista on ollut PollenplusTM -lajikkeiden tulo markkinoille.
PollenplusTM -lajikkeisiin on tuotu jalostuksen keinoin ominaisuus, joka lisää siitepölyn muodostumista. Suuremman siitepölyn muodostumisen vuoksi torajyvän esiintymisriski on pienempi kuin tavanomaisilla hybrideillä. PollenplusTM -hybridilajikkeisiin ei enää lisätä populaatiolajiketta turvaamaan siitepölyn muodostumista, kuten yleisesti tehdään muilla kuin PollenplusTM -lajikkeilla. Näin lajikkeiden satopotentiaali on myös suurempi.

Syysruis SU Pluralis

SU Pluralis on talvenkestävä ja satoisa hybridiruis. Se on saksalaisen Saaten Unioin Turbohybridi 2.0 lajike. Näihin uuden sukupolven lajikkeisiin yhdistyy korkea sadonmuodostuskyky, taudin- ja kuivuudenkestävyys. Pölyttymisen varmistamiseksi siemenissä on mukana 10 %  populaatiolajiketta, mikä lisää heteroosivaikutusta. SU Pluralis on talvenkestävä ja sillä erinomaiset satotulokset Euroopan maiden kokeissa. Erityisesti kuivissa olosuhteissa se on menestynyt erinomaisesti.

Syysvehnä KWS Spencer

Erittäin talvenkestävä ja satoisa, myllylaatuinen syysvehnä. Virallisissa kokeissa ja käytännön viljelyssä se on osoittautunut erittäin talvenkestäväksi ja satoisaksi. KWS Spencerillä on korkea sakoluku ja sen kestävyys on hyvä. KWS Spencerissä on esiintynyt härmää ja lehtilaikkutauteja keskimääräistä vähemmän. Kasvuajaltaan se on vajaan päivän Ceylonia aikaisempi.

Syysvehnä KWS Emil

Satoisa ja lyhytkortinen lajike, jonka sadon laatu täyttää sekä leipä- että rehuvehnän vaatimukset.

Koko lajkevalikoima Tilasiemenen sivuilla:

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä