Olet täällä

Vesi, tärkeimpiä asioita päällä maan - myös kasvinsuojelussa

Kasvukausi on ihan nurkan takana, ellei ole jo alkanut, ja toukotöiden kiivain vaihe on edessä. Myös kasvinsuojelutoimenpiteiden kausi lähestyy kovaa vauhtia. Kasvinsuojeluaineiden valinta on kenties jo tehty ja ruiskukin on toivottavasti testattu ja hyvässä kunnossa.

Olosuhteista emme tässä vaiheessa vielä tiedä mitään, mutta kasvinsuojeluruiskutukset pitää pyrkiä tekemään silloin, kun olosuhteet ovat parhaat mahdolliset. Toivotaan, että sopivia käsittelyikkunoita ilmenee kasvukauden aikana tasaisin väliajoin.

Yksi käsittelyn onnistumiseen vaikuttava tekijä kuitenkin usein jää vähemmälle huomiolle, nimittäin ruiskutusveden laatu. Ruiskutuksia tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota ruiskutusveden laatuun, sillä veden pH sekä kovuus voivat vaikuttaa merkittävästi kasvinsuojeluaineiden tehoon.

Kaikki kasvinsuojeluaineet alkavat hajota, kun ne sekoitetaan veden kanssa. Hajoamisprosessissa aineiden sisältämä tehoaineen määrä ja teho pienenevät siihen saakka, kunnes aine on kuivunut käsitellyn kasvuston lehdille.

Osa kasvinsuojeluaineista reagoi herkemmin korkeaan veden pH:hon (>7), mikä edistää nopeaa tehoaineiden hajoamista. Suurimmalle osalle kasvinsuojeluaineista optimaalinen ruiskutusveden pH on 5-7.

Vielä yleisempi ja myös salakavalampi asia on veden kovuus. Kova vesi sisältää paljon kalsiumia ja magnesiumia, inaktivoi monia tehoaineita ja voi vähentää niiden tehoa 10–30 prosenttia.

Yleisesti voidaan sanoa, että sadevesi on pehmeää ja soveltuu hyvin ruiskutusvedeksi. Kunta- ja kaivovesi olisi kuitenkin syytä tarkistaa ennen ruiskutusvetenä käyttämistä. Veden kovuus vaihtelee paikkakunnittain, joten oma analyysi tuo varmuutta asiaan.

Parhaan mahdollisen tehon saavuttamiseksi kannattaa siis tehdä vesianalyysi ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos tilanne niin vaatii. Vesilähdettä voi tarvittaessa mahdollisesti vaihtaa, mutta monissa tapauksissa helpompi ja kustannustehokkaampi tapa on käyttää vedenparannusaineita, jotka alentavat veden pH:ta ja pehmentävät vettä. Näin varmistetaan kasvisuojeluaineiden tehoa ja pohjustetaan korkeaa ja hyvälaatuista satoa.

Partner: 

Kommentit