Olet täällä

Liioitellaanko yrityksissä työturvallisuusasioita?

Kun tarkastelemme tilastoja kansallisella ja Euroopan tasolla, huomaamme, että työtapaturmat eivät ole oleellisesti vähentyneet pitkään aikaan. On kuitenkin ilahduttavaa huomata, että kaivannaisteollisuuden tapaturmat, ja varsinkin LTA1 (lost time accidents) ovat vähentyneet huomattavasti muihin teollisuuden aloihin verrattuna.

Kun puhutaan toimihenkilöistä ja ei-tuotantoon liittyvistä työtehtävistä, tapaturmien luonne on muuttunut. Erittäin tärkeä riskitekijä on tänä päivänä kännykkä ja sen käyttö - ei vain autolla ajettaessa, vaan myös portaita laskeutuessa, katua ylitettäessä tai jossain muussa tilanteessa, joka vaatii täyden huomiomme. Kuka voi käsi sydämellä sanoa, ettei ole koskaan lukenut tekstiviestiä tai muuten käsitellyt puhelintaan ajaessaan autoa? Sekunnin varomattomuus liikenteessä voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Joten, älkää käyttäkö puhelinta liikenteessä, vaan keskittykää tiehen ja muihin tiellä liikkujiin.

Kaikessa on kyseessä asenteet. Meidän pitää seurata ympäristöämme ja olla tarkkaavaisia, kun liikumme ulkona. Ironista kyllä, useimmat tapaturmat sattuvat meille tutuissa paikoissa, joissa emme ole tarkkoina. Kun esimerkiksi hyppäät traktorista alas, jalan alla voikin olla pieni kivi ja nyrjäytät nilkkasi. Aina ennen kuin alat tehdä jotain, jossa voi olla tapaturmariski, pitäisi sinun ensin pysähtyä miettimään, katsoa missä ja miten työ on tehtävä, arvioida mitä voi tapahtua, jos kaikki ei mene kuten pitäisi ja poistaa turvallisen tekemisen esteet. Tämän jälkeen voit aloittaa työt. 

Nordkalkissa teemme paljon töitä työturvallisuuden edelleen parantamiseksi. Tämä työ on johtanut moniin positiivisiin turvallisuushavaintoihin (asiat, jotka ovat hyvin eivätkä vaadi toimenpiteitä) ja turvallisuushavaintoihin asioista, jotka vaativat toimenpiteitä. Olemme myös jo useana vuonna osallistuneet Rakennusteollisuus RT:n toukokuiseen Turvallisuusviikko-tapahtumaan koko konsernin voimin. Tämä koko viikon kestävä käytäntö tuli käyttöön Rakennusteollisuuden laajennettua jäsenyritysten hyvien kokemusten perusteella kansallisen telinetorstain kattamaan koko viikon erilaisia turvallisuuteen liittyviä tapahtumia Suomessa. Ensimmäinen Turvallisuusviikko järjestettiin Nordkalkissa vuonna 2014.

Työturvallisuustyö ei tule koskaan valmiiksi. Se on jatkuva prosessi, johon kaikkien tulee osallistua hyvän ja turvallisen työpaikan takaamiseksi. Meidän on palattava työpäivän jälkeen kotiin yhtä terveinä kuin me aamulla olimme töihin lähtiessämme. Meidän on tehtävä töitä turvallisesti niitä hetkiä varten, jotka oikeasti merkitsevät. Meidän on myös oltava hyviä työkavereita ja antaa oman panoksemme turvallisen työympäristön luomiseksi.

Kuten aikaisemmin sanoin, turvallisuus on suurelta osin asennekysymys. Miten asennoidut yhteisiä sääntöjä kohtaan tai työkavereita, yhteistyökumppaneita ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Välitätkö tarpeeksi, toimitko turvallisesti?

Esitin otsikossa kysymyksen ja vastaukseni on, että ei liioitella. Turvallisuusasiat ovat todella tärkeitä meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta. Turvallisuus ensin, viimeiseksi ja aina.

Lopuksi haluan siteerata Hill Street Blues-televisiosarjan Phil Esterhausia: ”Let’s be careful out there!”.

Partner: 

Kommentit