Olet täällä

Taisteluun utaretulehduksia vastaan!

Esiintyykö karjassasi utaretulehduksia, onko karjan soluluku koholla tai onko vetimien kunnossa ongelmia? Vastaamalla edes yhteen kohtaan ”kyllä”, voi se tarkoittaa suuriakin tuotos-ja tulonmenetyksiä. Utaretulehduksien poistaminen kokonaan on lähes mahdotonta, mutta tilannetta voidaan pitää hyvin hallinnassa olemalla valppaana ja tarkkailemalla tilannetta säännöllisesti.

”Terveessäkin” maidossa on aina soluja (n. 50 000 kpl/ml). Mutta jo pieni soluluvun nousu lehmällä saa sen maidontuotannon pienenemään. Joidenkin tutkimusten mukaan 200 000 soluku, voi tarkoittaa jopa 6 % pienempää maitotuotosta. Lyhyellä matematiikalla, jos lehmän tuotos on vuodessa 10 000 kg, soluluvun takia se tuottaisikin 600 kg vähemmän maitoa. Mitä jos näitä piileviä soluttajia olisikin useampia karjassa tai soluluku muutamalla lehmällä olisi tuota korkeampi?

Näkyvä utaretulehdus on taaskin helppo havaita ja suurimpaan osaan niistä löytyy myös tehokas hoito ja lehmä pääsee vielä jatkamaan maidontuotantoaan. Siitä huolimatta voisi sanoa jokaisen utaretulehduksen olevan liikaa, sillä utarekudos ei koskaan palaudu täysin ennalleen tulehduksen jälkeen ja sen ”tuotospotentiaali” jää aina huonommalle tasolle kuin ennen tulehdusta. Myöskin eläimen riski sairastua uuteen tulehdukseen seuraavalla tuotoskaudella on aina suurempi.

Ainutlaatuiset teknologiamme utareterveyden edistämikseksiKun olet päättänyt lähteä taisteluun utaretulehduksia vastaan, mieti ensiksi millaisia havaintoja voit tehdä karjasi utareterveyden suhteen. Mikä on karjan soluluku, montako utaretulehdusta on ilmennyt viimeisen vuoden aikana, onko utaretulehdusbakteerit tartunnallisia vai ympäristöperäisiä ja onko lehmien vetimien iho hyvässä kunnossa? Tämän jälkeen mieti lehmän lypsytapahtumaa; onko utareiden esikäsittely ja puhdistus kunnossa? Miten hyvin lypsäjä tai robotti puhdistaa vetimet ennen lypsyä? Onko lypsylaitteen kunto ja toiminta moitteetonta? Ja millaista vedinhoitoainetta käytät?

Vedinhoitoaineen valintaankin kannattaa kiinnittää huomiota, koska tehoaineella ja aineen koostumuksella on oikeasti merkitystä. Vedinhoitoaineen tehtävänähän on estää taudinaiheuttajien pääsyä vedinkanavaan ja eloa vetimen pinnalla. Lisäksi vedinhoitoaineen ihoa hoitavat aineet huolehtivat vetimen ihon kunnosta muuten. Ja aine ei tehoa, jos se ei levity vetimien pinnalle kauttaaltaan. Joten vedinhoitoaineissakin on eroa! Joskus voi olla väärä paikka säästää vedinhoitoaineessa, jos se lisää utaretulehdusten riskiä karjassa.

Paras suoja utaretulehduksia vastaan on vetimet joiden iho on erinomaisessa kunnossa sekä puhtaana pidetty navettaympäristö ja kunnossa pidetty lypsylaite. Tässä(kin) asiassa ennaltaehkäisy kannattaa!

Lue lisää utarehygieniasta DeLavalin nettisivuilta.

Partner: 

Kommentit