Olet täällä

Kesä ja kärpäset, vanha ja kovin kulunut fraasi

Tällä hetkellä kuitenkin molemmat aiheuttavat päänvaivaa useilla kotieläintiloilla. Lypsylehmän näkökulmasta kesä saisi olla lyhyt ja vähäluminen, jolloin lämpöstressi ja kärpästen määrä pysyisi luonnostaan maltillisena. Usein tarvitaan kuitenkin ihmisen apua helpottamaan lehmän oloa hellepäivien paahteessa.

Laidunnus yöllä

Kesäpäivien lämpötila nousee ulkona helposti nautaeläimelle tukalaksi. Lisäksi kuumalla ja tyynellä säällä lehmää ahdistelevien hyönteisten määrä kasvaa kiusallisen suureksi aiheuttaen osaltaan stressiä eläimelle. Siksi kuumimpina päivinä kannattaakin laitumen portit avata vasta illankoitteessa, lämpötilan hieman jo laskettua. Ainakin paarmojen ja kärpästen määrä vähenee auringon laskiessa, mutta toki vertaimevät hyttyset ja mäkärät jatkavat nautiskeluaan ympäri vuorokauden.

Monipuoliset laidunpaikat, joista lauma voi valita tarvittaessa avaran ja tuulioloiltaan miellyttävämmän kohdan kostean metsänreunan sijaan, ovat hyvä teko eläinten hyvinvointia ajatellen.

Ilmavirtaa ja viilennystä

Usein nautaeläimen oloa on helpompi auttaa sisätiloissa, jos ulkona olosuhteet alkavat muistuttaa käristyskupolia. Navetassa lämpötilaa voidaan saada laskemaan muutamia asteita tehostamalla ilmanvaihtoa ja lisäämällä navettaan puhaltimia. Nykyisin myös veden käyttö viilennyksessä on yleistynyt Suomessakin. Lämpimässä ja kosteassa navetassa viihtyvät toki myös kärpäset. Oikein toteutettu, tehokas ilmanvaihto vähentää myös näiden lentävien kiusantekijöiden määrää.

Mutta entä jos kärpäsiä kuitenkin esiintyy eikä joka nurkassa saada riittävää ilmavirtaa aikaiseksi?

Hyönteiset kuriin hygienialla

Hyönteiset levittävät tauteja, kuten utaretulehduksia ja Schmallenbergin virusta. Ne myös kiusaavat nautaa ja navetassa työskentelevää ihmistä sekä likaavat paikkoja. Vähentämällä hyönteisten määrää lypsykarjanavetassa parannetaan maidon laatua ja karjan hyvinvointia.

Oikean vedinkastoaineen valinnalla voidaan myös vähentää kärpästen aiheuttamia haittoja lypsykarjassa. Parhaan suojan saa aikaan käyttämällä kalvonmuodostavia, kastona käytettäviä aineita. Fyysinen kalvo vetimen pinnassa suojaa ihoa konkreettisesti ja samalla se myös estää kärpästen levittämiä bakteereja pääsemästä vedinkanavaan. Jos mahdollista, kannattaa kesäajalle valita aine, joka antaa myös aurinkosuojan samalla. Automaattisissa lypsyjärjestelmissä on käytettävissä vain suihkeena toimivat vedinkastot, joten niihin tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pitkävaikutteinen, vetimen ihoa hoitava tuote.

Kärpäsillä on vaikutusta myös hiehojen utareterveyteen heti ensimmäisestä poikimisesta alkaen. Purevat kärpäslajit aiheuttavat haavoja herkille ihoalueille, kuten utareen alue, nenä, korvat ja sieraimet, jolloin bakteerit pääsevät eläimen verenkiertoon jo ennen kuin maidontuotanto on edes alkanut. Tutkimusten mukaan ainakin Staphylococcus aureus voi näin levitä karjan eläimiin hyönteisten kautta*.

Paras mahdollinen parsipaikka on puhdas ja kuiva

Navetan säännöllinen pesu vähentää hyönteisten esiintymistä ja lisääntymismahdollisuuksia huomattavasti. Usein pelkkä vesipesu kovalla paineella riittää, mutta apuna voidaan käyttää vaikkapa vaahtopesuaineita, jotka helpottavat orgaanisen lian irtoamista pinnoilta.

Usein hyönteiset huomataan, kun niitä alkaa lentää ilmassa. Tällöin ollaan kuitenkin jo pahasti myöhässä, koska toukkien määrä navetassa on siinä vaiheessa jo moninkertainen verrattuna lentäviin yksilöihin. Riittävällä parsien ja karsinoiden hygienialla voidaan vähentää toukkien määrää jo ennen kuin ne kehittyvät lentoasteelle.

Kuivikkeen sekaan kannattaa ajoittain annostella parren pH-arvoa tasapainottavaa, kosteutta sitovaa lisäainetta. Kuivikkeen lisäainetta käyttämällä saadaan niin sanotusti monta kärpästä yhdellä iskulla, pienellä kustannuksella ja vähällä vaivalla. Kärpästen määrä vähenee, koska lisäaine imee kosteutta ja tasapainottaa parren pH-arvoa. Parrenpinnan liukkaus vähenee ehkäisten loukkaantumisia. Lisäaine neutraloi ammoniakkia, jolloin myös navetan hajuhaitat vähenevät.

Sumute ja liimapyydykset

Maitohuone, navetan toimistotilat ja vasikkaosastot voivat olla alueita, joihin ei saada riittävää ilmanvaihtoa aikaiseksi ja kärpästen määrä lisääntyy nopeasti ilmojen lämmetessä. Apua on näihinkin paikkoihin saatavilla useissa eri muodoissa.

Pienempiin tiloihin sopivat käytettäväksi perinteiset liima-ansat, kärpäspaperit ja -nauhat. Näiden käyttö on edullista ja helppoa, tehokastakin kun tuotteita on aseteltuna alueelle riittävästi. Sumutettava kärpässpray tehoaa lentäviin hyönteisiin, jolloin tilassa työskentely ja eläinten oleskelu helpottuu. Säännöllisesti käytettynä sumutteella saadaan pidempiaikaisia vaikutuksia.

*K. L. Anderson, R. Lyman, K. Moury, D. Ray, D. W. Watson ja M. T. Correa, 2006: Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus mastitis in dairy heifers.

 

Tutustu kärpästentorjuntatuotteisiimme!

Partner: 

Kommentit