Olet täällä

Kalkitus onnistuu suorakylvössäkin

 

Kolmivuotisen tutkimuksen mukaan kalkki käyttäytyy hieman eri tavalla suorakylvetyssä maassa kuin kynnetyssä maassa. Suorakylvössä maan pH ja ravinnepitoisuudet nousevat nopeasti maan pintakerroksissa, mutta syvemmissä maakerroksissa vaikutus on heikompi ja tulee esiin myöhemmin. Kynnetyssä maassa pH:n nouseminen on kaikissa maakerrokissa yhtä tasaista. Kalkituksen takia pellon suorakylvöä ei kuitenkaan tarvitse katkaista. Pienikin maan muokkaaminen parantaa kalkitusvaikutusta pintakerroksen alapuolella. Jos pH:ta halutaan nostaa kerralla enemmän, niin silloin paras tapa sekoittaa kalkki maahan on maan syvempi muokkaaminen. Myös etumuokkaimien käyttö kylvettäessä tehostaa kalkin sekoittumista maahan (Kuva 1).

 

Kuva 1: pH:n muuttuminen maakerroksissa eri muokkausmenetelmillä kalkituksen jälkeen.

 

 

Kalsium ja magnesium

 

Maan kalsiumin- ja magnesiumluvut käyttäytyivät kokeessa samalla tavalla kuin pH-luku. Kynnetyssä maassa kalsiumluku nousi kalkitusta seuraavan vuoden syksyllä tasolle 1400 mg/l eikä maakerrosten välillä ollut suuria eroja. Suorakylvössä pintamaan kalsiumluku nousi heti ensimmäisenä vuotena lähelle 2000 mg/l, mutta alemmissa kerroksissa muutosta tapahtui vasta seuraavana syksynä (Kuva 2).

 

 

Kuva 2. Ca-luvun muuttuminen maakerroksissa eri muokkausmenetelmillä kalkituksen jälkeen.

Samankaltaista sisältöä